# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Uday Patel 4 0 1 0 5
2 Nital Patel 4 0 0 0 4
3 Muhammad Jawad 3 0 1 0 4
4 Anoj S Malalasekara 3 0 0 0 3
5 Ugendra Bhuvan Bobba 3 0 0 0 3
6 Khurram Khalid 3 0 0 0 3
7 Ahad Khan 2 0 0 1 3
8 Ali M Samad 2 0 1 0 3
9 Luv Sachdeva 1 0 0 2 3
10 Jaskaran Malhotra 2 0 0 0 2
11 Ramesh Ravindran 2 0 0 0 2
12 Brihu Padmanabhan 2 0 0 0 2
13 Jay Desai 2 0 0 0 2
14 Koushik Jayakumar 2 0 0 0 2
15 S Jahangir 2 0 0 0 2
16 Muhammad Farrukh 2 0 0 0 2
17 Sagar Patel 2 0 0 0 2
18 Sivaprasad Venkat 2 0 0 0 2
19 Sam Das 2 0 0 0 2
20 Mujeeb Khalil 2 0 0 0 2
21 Anand Kerhalkar 1 0 1 0 2
22 Gowrishanker Vishwanathan 1 0 1 0 2
23 Vijay Sp 1 0 1 0 2
24 Subramanian Ananthanarayanan 1 0 0 1 2
25 Tarun Bhoomireddy 1 0 1 0 2
26 Tehsin Ahmed 0 0 2 0 2
27 Rahul Ravindran 1 0 0 0 1
28 Vitesh Bhakta 1 0 0 0 1
29 Kunj Gheewala 1 0 0 0 1
30 Ubair Riaz 1 0 0 0 1
31 Sharath Raam Thiru Soundararaj 1 0 0 0 1
32 Narendran Sreedharan 1 0 0 0 1
33 Purvil Rupera 1 0 0 0 1
34 Abid Mohammad 1 0 0 0 1
35 Krishna Medidi 1 0 0 0 1
36 Asif Majeed 1 0 0 0 1
37 Samarth Das 1 0 0 0 1
38 Srinivasa R Kilaparti 1 0 0 0 1
39 Nemat Rehman 1 0 0 0 1
40 Adithya Harihara 1 0 0 0 1
41 Waqar Hussain 1 0 0 0 1
42 Jaafer Shahabuddin 1 0 0 0 1
43 Dhanunjaya Noothi 1 0 0 0 1
44 Salman Haroon 1 0 0 0 1
45 Karthik Rajasekaran 1 0 0 0 1
46 Nitin Gupta 1 0 0 0 1
47 Ajay Jagtap 1 0 0 0 1
48 Mehul Patel 1 0 0 0 1
49 Farhan Hamid 1 0 0 0 1
50 Vikas Venkatachala 1 0 0 0 1
51 Surya Deep Gunnam 1 0 0 0 1
52 Pankaj Nagpal 1 0 0 0 1
53 G M Saif Uddin 1 0 0 0 1
54 Omkar H Main 1 0 0 0 1
55 Saqib Hameed 1 0 0 0 1
56 Goutham Morab 1 0 0 0 1
57 Malkit Ghotra 1 0 0 0 1
58 Mehul Patel 0 0 1 0 1
59 Abdul R Awan 0 0 1 0 1
60 Harsh Patel 0 0 1 0 1
61 Agastya Vyas 0 0 1 0 1
62 Kashyap Naik 0 1 0 0 1
63 Eshwar Gullapalli 0 0 1 0 1
64 Fuzail Chaudhry 0 0 1 0 1
65 Vivek Arora 0 0 1 0 1