Series: 2009 Summer League

# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Shah 3 0 2 0 5
2 Nauman g Khan 2 0 0 2 4
3 Yogi Patel 3 0 0 0 3
4 Girish Kale 3 0 0 0 3
5 Rahul Kukreti 2 0 1 0 3
6 Riaz Dharani 2 0 0 0 2
7 Parminder s Sokhi 2 0 0 0 2
8 Uday Sant 2 0 0 0 2
9 Tarang Sethia 2 0 0 0 2
10 Kashyap Ananth 2 0 0 0 2
11 Jignesh Desai 2 0 0 0 2
12 Ishan Gunaratne 2 0 0 0 2
13 Shantanu Joshi 2 0 0 0 2
14 Avinash d Gaikwad 2 0 0 0 2
15 Romesh Ganeshasundaram 1 0 0 1 2
16 Shreyas Krishna 1 0 0 1 2
17 Bharath Tejasvi 1 0 1 0 2
18 Manish Mantrawadi 0 0 1 1 2
19 Sai Kiran 0 0 0 2 2
20 Richard Thalluri 1 0 0 0 1
21 Abid Mohammad 1 0 0 0 1
22 Brihu Padmanabhan 1 0 0 0 1
23 Pravin Amin 1 0 0 0 1
24 Ajish Murali 1 0 0 0 1
25 Prashanth Devakumar 1 0 0 0 1
26 Vivek Vijayraghavan 1 0 0 0 1
27 Vishal Paisal 1 0 0 0 1
28 Nishan Peiris 1 0 0 0 1
29 Vikas Tomer 1 0 0 0 1
30 Upender Reddy 1 0 0 0 1
31 Manjunath Siddalingappa 1 0 0 0 1
32 Krishna Vijaysarathy 1 0 0 0 1
33 Uday Patel 1 0 0 0 1
34 Keyur Patel 1 0 0 0 1
35 Kashyap Naik 1 0 0 0 1
36 Tanvir Asad Ullah 1 0 0 0 1
37 Talha Ansari 1 0 0 0 1
38 Kannan Ramanathan 1 0 0 0 1
39 Sumit Ralli 1 0 0 0 1
40 Sudhir r Guda 1 0 0 0 1
41 Srinivasan Guntupalli 1 0 0 0 1
42 Janak k Atodaria 1 0 0 0 1
43 Srinivas r Maram 1 0 0 0 1
44 Srikanth Matta 1 0 0 0 1
45 Iqbal Ismail 1 0 0 0 1
46 Srikanth Keshav 1 0 0 0 1
47 Hemanth Lalwani 1 0 0 0 1
48 Uday Koorella 1 0 0 0 1
49 Hamir Merchant 1 0 0 0 1
50 Fuzail Chaudhry 1 0 0 0 1
51 Shalin Naik 1 0 0 0 1
52 Faisal Akhtar 1 0 0 0 1
53 Shail Bhatt 1 0 0 0 1
54 Enoch Samraj 1 0 0 0 1
55 Satyapal s Chhabra 1 0 0 0 1
56 Bhiku Desai 1 0 0 0 1
57 Sarath Devarajan 1 0 0 0 1
58 Santosh Vasan 1 0 0 0 1
59 Salahuddin Afzal 1 0 0 0 1
60 Ashwin p Shankar 1 0 0 0 1
61 Sai Srinivasan 1 0 0 0 1
62 Arun Vittala 1 0 0 0 1
63 Sachin Shah 1 0 0 0 1
64 Ali Abbas 1 0 0 0 1
65 Richie Almeida 1 0 0 0 1
66 Adnan Darvesh 1 0 0 0 1
67 Vikram Khanna 0 0 1 0 1
68 Moazzam Ali 0 0 1 0 1