Series: 2009 Summer League

# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Shah 3 0 0 2 0 5
2 Nauman g Khan 2 0 0 0 2 4
3 Girish Kale 3 0 0 0 0 3
4 Yogi Patel 3 0 0 0 0 3
5 Rahul Kukreti 2 0 0 1 0 3
6 Avinash d Gaikwad 2 0 0 0 0 2
7 Shantanu Joshi 2 0 0 0 0 2
8 Ishan Gunaratne 2 0 0 0 0 2
9 Jignesh Desai 2 0 0 0 0 2
10 Kashyap Ananth 2 0 0 0 0 2
11 Tarang Sethia 2 0 0 0 0 2
12 Uday Sant 2 0 0 0 0 2
13 Parminder s Sokhi 2 0 0 0 0 2
14 Riaz Dharani 2 0 0 0 0 2
15 Bharath Tejasvi 1 0 0 1 0 2
16 Shreyas Krishna 1 0 0 0 1 2
17 Romesh Ganeshasundaram 1 0 0 0 1 2
18 Manish Mantrawadi 0 0 0 1 1 2
19 Sai Kiran 0 0 0 0 2 2
20 Richard Thalluri 1 0 0 0 0 1
21 Abid Mohammad 1 0 0 0 0 1
22 Richie Almeida 1 0 0 0 0 1
23 Adnan Darvesh 1 0 0 0 0 1
24 Sachin Shah 1 0 0 0 0 1
25 Ali Abbas 1 0 0 0 0 1
26 Sai Srinivasan 1 0 0 0 0 1
27 Arun Vittala 1 0 0 0 0 1
28 Salahuddin Afzal 1 0 0 0 0 1
29 Ashwin p Shankar 1 0 0 0 0 1
30 Santosh Vasan 1 0 0 0 0 1
31 Sarath Devarajan 1 0 0 0 0 1
32 Satyapal s Chhabra 1 0 0 0 0 1
33 Bhiku Desai 1 0 0 0 0 1
34 Shail Bhatt 1 0 0 0 0 1
35 Enoch Samraj 1 0 0 0 0 1
36 Shalin Naik 1 0 0 0 0 1
37 Faisal Akhtar 1 0 0 0 0 1
38 Fuzail Chaudhry 1 0 0 0 0 1
39 Uday Koorella 1 0 0 0 0 1
40 Hamir Merchant 1 0 0 0 0 1
41 Srikanth Keshav 1 0 0 0 0 1
42 Hemanth Lalwani 1 0 0 0 0 1
43 Srikanth Matta 1 0 0 0 0 1
44 Iqbal Ismail 1 0 0 0 0 1
45 Srinivas r Maram 1 0 0 0 0 1
46 Srinivasan Guntupalli 1 0 0 0 0 1
47 Janak k Atodaria 1 0 0 0 0 1
48 Sudhir r Guda 1 0 0 0 0 1
49 Sumit Ralli 1 0 0 0 0 1
50 Kannan Ramanathan 1 0 0 0 0 1
51 Talha Ansari 1 0 0 0 0 1
52 Tanvir Asad Ullah 1 0 0 0 0 1
53 Kashyap Naik 1 0 0 0 0 1
54 Keyur Patel 1 0 0 0 0 1
55 Uday Patel 1 0 0 0 0 1
56 Krishna Vijaysarathy 1 0 0 0 0 1
57 Manjunath Siddalingappa 1 0 0 0 0 1
58 Upender Reddy 1 0 0 0 0 1
59 Vikas Tomer 1 0 0 0 0 1
60 Nishan Peiris 1 0 0 0 0 1
61 Vishal Paisal 1 0 0 0 0 1
62 Vivek Vijayraghavan 1 0 0 0 0 1
63 Prashanth Devakumar 1 0 0 0 0 1
64 Pravin Amin 1 0 0 0 0 1
65 Ajish Murali 1 0 0 0 0 1
66 Brihu Padmanabhan 1 0 0 0 0 1
67 Moazzam Ali 0 0 0 1 0 1
68 Vikram Khanna 0 0 0 1 0 1