Series: 2009 Summer League

# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Shah 3 0 0 2 0 5
2 Nauman g Khan 2 0 0 0 2 4
3 Girish Kale 3 0 0 0 0 3
4 Yogi Patel 3 0 0 0 0 3
5 Rahul Kukreti 2 0 0 1 0 3
6 Riaz Dharani 2 0 0 0 0 2
7 Jignesh Desai 2 0 0 0 0 2
8 Avinash d Gaikwad 2 0 0 0 0 2
9 Uday Sant 2 0 0 0 0 2
10 Shantanu Joshi 2 0 0 0 0 2
11 Ishan Gunaratne 2 0 0 0 0 2
12 Tarang Sethia 2 0 0 0 0 2
13 Parminder s Sokhi 2 0 0 0 0 2
14 Kashyap Ananth 2 0 0 0 0 2
15 Bharath Tejasvi 1 0 0 1 0 2
16 Shreyas Krishna 1 0 0 0 1 2
17 Romesh Ganeshasundaram 1 0 0 0 1 2
18 Manish Mantrawadi 0 0 0 1 1 2
19 Sai Kiran 0 0 0 0 2 2
20 Richard Thalluri 1 0 0 0 0 1
21 Abid Mohammad 1 0 0 0 0 1
22 Kannan Ramanathan 1 0 0 0 0 1
23 Talha Ansari 1 0 0 0 0 1
24 Sarath Devarajan 1 0 0 0 0 1
25 Vikas Tomer 1 0 0 0 0 1
26 Hamir Merchant 1 0 0 0 0 1
27 Uday Koorella 1 0 0 0 0 1
28 Brihu Padmanabhan 1 0 0 0 0 1
29 Sumit Ralli 1 0 0 0 0 1
30 Santosh Vasan 1 0 0 0 0 1
31 Manjunath Siddalingappa 1 0 0 0 0 1
32 Upender Reddy 1 0 0 0 0 1
33 Sudhir r Guda 1 0 0 0 0 1
34 Salahuddin Afzal 1 0 0 0 0 1
35 Ashwin p Shankar 1 0 0 0 0 1
36 Krishna Vijaysarathy 1 0 0 0 0 1
37 Fuzail Chaudhry 1 0 0 0 0 1
38 Ajish Murali 1 0 0 0 0 1
39 Pravin Amin 1 0 0 0 0 1
40 Janak k Atodaria 1 0 0 0 0 1
41 Srinivasan Guntupalli 1 0 0 0 0 1
42 Sai Srinivasan 1 0 0 0 0 1
43 Arun Vittala 1 0 0 0 0 1
44 Keyur Patel 1 0 0 0 0 1
45 Uday Patel 1 0 0 0 0 1
46 Faisal Akhtar 1 0 0 0 0 1
47 Shalin Naik 1 0 0 0 0 1
48 Prashanth Devakumar 1 0 0 0 0 1
49 Srinivas r Maram 1 0 0 0 0 1
50 Sachin Shah 1 0 0 0 0 1
51 Ali Abbas 1 0 0 0 0 1
52 Kashyap Naik 1 0 0 0 0 1
53 Enoch Samraj 1 0 0 0 0 1
54 Shail Bhatt 1 0 0 0 0 1
55 Vivek Vijayraghavan 1 0 0 0 0 1
56 Iqbal Ismail 1 0 0 0 0 1
57 Srikanth Matta 1 0 0 0 0 1
58 Richie Almeida 1 0 0 0 0 1
59 Adnan Darvesh 1 0 0 0 0 1
60 Tanvir Asad Ullah 1 0 0 0 0 1
61 Bhiku Desai 1 0 0 0 0 1
62 Satyapal s Chhabra 1 0 0 0 0 1
63 Nishan Peiris 1 0 0 0 0 1
64 Vishal Paisal 1 0 0 0 0 1
65 Hemanth Lalwani 1 0 0 0 0 1
66 Srikanth Keshav 1 0 0 0 0 1
67 Vikram Khanna 0 0 0 1 0 1
68 Moazzam Ali 0 0 0 1 0 1