# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Camilus Alexander
 Om
10 9 63.4 356 25 14.24 5.59 15.3 0 2 6 0
2 Mehul Patel
 Satyam
10 10 59.0 345 19 18.16 5.85 18.6 1 0 11 0
3 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
10 10 59.4 280 18 15.56 4.69 19.9 2 0 15 3
4 Jaydeep Desai
 Shakti
9 8 56.0 291 18 16.17 5.20 18.7 0 1 18 0
5 Ankit Patel
 Om
11 10 63.0 295 17 17.35 4.68 22.2 1 0 21 1
6 Amit Koul
 J P Gymkhana
8 8 52.4 379 17 22.29 7.20 18.6 0 0 38 9
7 Shailesh C Patel
 Satyam
10 10 61.5 334 16 20.88 5.40 23.2 1 0 8 0
8 Vishal N Buxani
 United
12 10 58.4 317 16 19.81 5.40 22.0 1 0 19 0
9 Kalyan Davuluri
 Gully
12 10 61.5 368 16 23.00 5.95 23.2 1 0 20 0
10 Duncan Whatney
 United
12 10 61.5 375 16 23.44 6.06 23.2 0 0 9 1
11 Heer Patel
 Atlanta Thunders
10 9 38.2 169 15 11.27 4.41 15.3 1 0 8 1
12 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Thunders
11 10 58.0 316 14 22.57 5.45 24.9 0 1 25 0
13 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
9 9 61.0 368 14 26.29 6.03 26.1 1 0 39 1
14 Satyendra Singh
 Gully
8 8 54.2 334 14 23.86 6.15 23.3 0 0 26 3
15 Japen Patel
 Atlanta Thunders
8 8 44.0 171 13 13.15 3.89 20.3 1 0 25 3
16 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
10 9 47.1 223 13 17.15 4.73 21.8 1 0 10 0
17 Viraj Patel
 Shakti
10 8 43.0 236 13 18.15 5.49 19.8 0 0 13 0
18 Kapil Joshi
 Gully
11 9 53.0 293 13 22.54 5.53 24.5 1 0 16 0
19 Vipul Patel
 Satyam
11 9 43.1 244 13 18.77 5.65 19.9 1 0 21 0
20 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
5 5 27.0 69 12 5.75 2.56 13.5 1 0 0 1
21 Gavasker Channer
 Om
8 7 49.0 213 12 17.75 4.35 24.5 0 0 10 0
22 Alpesh Patel
 Satyam
8 8 47.0 280 11 25.45 5.96 25.6 2 0 9 0
23 Govind Prakash
 Shakti
10 9 43.3 331 11 30.09 7.61 23.7 0 0 23 4
24 Suneel Kumar
 Atlanta Thunders
9 9 46.0 265 10 26.50 5.76 27.6 0 0 16 0
25 Anil K Kallamadi
 Covington Conyers
9 9 34.1 238 10 23.80 6.97 20.5 0 1 8 1
26 Pranay Mahajan
 United
9 8 47.0 351 10 35.10 7.47 28.2 0 0 33 0
27 Rahul Sridharan
 J P Gymkhana
9 8 36.5 303 9 33.67 8.23 24.6 0 0 14 1
28 Amit Sood
 Atlanta Thunders
10 6 25.5 130 8 16.25 5.03 19.4 1 0 9 0
29 Renganathan Srinivasa
 Gully
10 9 43.0 231 8 28.88 5.37 32.2 0 0 38 0
30 Ihsan Ul Haq
 Om
5 4 24.0 132 8 16.50 5.50 18.0 0 0 10 0
31 Tulaib Faizy
 Shakti
9 6 37.0 206 8 25.75 5.57 27.8 0 0 15 1
32 Vinothkumar Kandaswamy
 Gully
13 10 53.0 359 8 44.88 6.77 39.8 0 0 19 2
33 Harsh K Parmar
 Shakti
9 6 31.3 230 8 28.75 7.30 23.6 1 0 25 0
34 Anirrudh R Saddi
 United
7 4 17.1 148 8 18.50 8.62 12.9 0 1 3 1
35 Sanjay R Patel
 Om
6 5 30.0 116 7 16.57 3.87 25.7 0 0 0 0
36 Bhupen Patel
 Satyam
11 9 48.0 260 7 37.14 5.42 41.1 1 0 17 0
37 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
6 6 40.0 223 7 31.86 5.58 34.3 0 0 15 0
38 Sachin Pande
 J P Gymkhana
6 6 47.0 287 7 41.00 6.11 40.3 0 0 4 1
39 Richard Oneil
 Om
8 6 30.0 184 7 26.29 6.13 25.7 1 0 4 1
40 Atul Chauhan
 Gully
8 5 27.4 196 7 28.00 7.08 23.7 0 0 6 0
41 Anand Patel
 Satyam
6 5 21.0 153 7 21.86 7.29 18.0 0 0 11 1
42 Ashish K Patel
 Covington Conyers
7 6 13.3 157 7 22.43 11.63 11.6 0 0 16 6
43 Karthikeyan Dhanapalan
 Gully
8 5 31.0 149 6 24.83 4.81 31.0 0 0 10 0
44 Roy Silva
 Covington Conyers
6 4 25.0 142 6 23.67 5.68 25.0 1 0 20 0
45 Darpan Patel
 Covington Conyers
10 8 43.4 264 6 44.00 6.05 43.7 0 0 19 0
46 Kaushik Shukla
 Covington Conyers
10 9 35.0 292 6 48.67 8.34 35.0 0 0 24 0
47 Chirag G Patel
 Covington Conyers
8 7 41.0 194 5 38.80 4.73 49.2 0 0 4 0
48 Vaasu Vegi
 Covington Conyers
6 5 22.0 120 5 24.00 5.45 26.4 1 0 35 0
49 Kush Shah
 Satyam
5 5 19.0 104 5 20.80 5.47 22.8 0 0 12 0
50 Vishnu Gowda Harish
 Gully
12 4 15.0 93 5 18.60 6.20 18.0 0 0 6 0
51 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
4 4 18.5 117 5 23.40 6.21 22.6 0 0 7 0
52 Phani K Gundamraj
 J P Gymkhana
4 4 28.0 191 5 38.20 6.82 33.6 0 0 9 1
53 Sreenath Kolachur
 Gully
10 7 27.3 188 5 37.60 6.84 33.0 0 0 7 0
54 Nimir Desai
 Covington Conyers
7 5 19.1 106 4 26.50 5.53 28.8 0 0 11 0
55 Ronak Patel
 Satyam
9 8 36.0 221 4 55.25 6.14 54.0 0 0 7 0
56 Rishi Bector
 United
9 6 28.0 177 4 44.25 6.32 42.0 0 0 8 1
57 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
4 4 17.0 126 4 31.50 7.41 25.5 0 0 5 1
58 Bhavin Patel
 Covington Conyers
12 1 7.0 54 4 13.50 7.71 10.5 1 0 5 0
59 Krut Patel
 Om
6 4 13.0 131 4 32.75 10.08 19.5 0 0 15 1
60 Jabran Cheema
 Atlanta Thunders
2 2 14.0 53 3 17.67 3.79 28.0 0 0 0 0
61 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
6 5 12.4 63 3 21.00 4.97 25.3 0 0 8 0
62 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
4 2 8.5 49 3 16.33 5.55 17.7 0 0 2 0
63 Priyank Patel
 Om
6 5 19.0 126 3 42.00 6.63 38.0 0 0 14 3
64 Shiv Kanwar Singh
 United
4 4 14.0 98 3 32.67 7.00 28.0 0 0 17 4
65 Raghava Budhiraju
 Gully
3 2 4.4 14 2 7.00 3.00 14.0 0 0 2 0
66 Aditya U Gajjar
 Om
2 2 8.0 32 2 16.00 4.00 24.0 0 0 5 0
67 Jitu I Patel
 Om
1 1 8.0 34 2 17.00 4.25 24.0 0 0 1 0
68 Sanjay Vasudeva
 Gully
7 3 17.0 98 2 49.00 5.76 51.0 0 0 4 0
69 Rupesh Patel
 Covington Conyers
7 5 17.0 101 2 50.50 5.94 51.0 0 0 19 0
70 Ravi Teja
 J P Gymkhana
7 1 1.0 6 2 3.00 6.00 3.0 0 0 3 0
71 Suhail Sanghoi
 United
10 7 27.3 168 2 84.00 6.11 82.5 0 0 2 0
72 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Conyers
4 2 15.0 93 2 46.50 6.20 45.0 0 0 20 0
73 Kishore Vuyyuru
 J P Gymkhana
3 3 9.4 68 2 34.00 7.03 29.0 0 0 3 1
74 Surendranath Gandavaram
 Covington Conyers
9 4 13.0 92 2 46.00 7.08 39.0 0 0 6 0
75 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
7 5 16.4 125 2 62.50 7.50 50.0 0 0 21 0
76 Jayesh R Patel
 Om
6 4 16.0 121 2 60.50 7.56 48.0 0 0 11 1
77 Sanjay Surendrenath
 Om
3 3 9.5 81 2 40.50 8.24 29.5 0 0 10 0
78 Vishal Upadhyay
 Om
2 1 7.0 61 2 30.50 8.71 21.0 0 0 4 1
79 Ram Maddali
 J P Gymkhana
4 3 13.0 116 2 58.00 8.92 39.0 0 0 21 1
80 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
7 3 11.0 112 2 56.00 10.18 33.0 0 0 2 2
81 Shivam Patel
 Atlanta Thunders
3 1 2.0 4 1 4.00 2.00 12.0 0 0 1 0
82 Taresh Grover
 United
11 2 1.1 4 1 4.00 3.43 7.0 0 0 0 1
83 Amit H Patel
 Om
11 2 2.0 7 1 7.00 3.50 12.0 0 0 0 0
84 Karthick Manoharan
 Covington Conyers
3 1 1.0 4 1 4.00 4.00 6.0 0 0 0 0
85 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
4 2 6.0 31 1 31.00 5.17 36.0 0 0 3 0
86 Aayush Patel
 Satyam
5 2 4.0 21 1 21.00 5.25 24.0 0 0 9 0
87 Vishal V Patel
 Satyam
5 3 8.0 53 1 53.00 6.62 48.0 0 0 3 0
88 Kashif Rana
 Om
4 1 3.0 21 1 21.00 7.00 18.0 0 0 5 0
89 Aneesh K Kode
 Shakti
2 2 3.3 26 1 26.00 7.43 21.0 0 0 0 0
90 Shashank Basavaraju
 Gully
1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 1 0
91 Nakul Mate
 Shakti
1 1 7.0 53 1 53.00 7.57 42.0 0 0 2 0
92 Hardik Desai
 Shakti
8 5 13.0 99 1 99.00 7.62 78.0 0 0 9 1
93 Sachin Menon
 United
3 2 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 0
94 Sudhanshu Shekhar
 Covington Conyers
2 2 7.0 72 1 72.00 10.29 42.0 0 0 8 0
95 Arun R Kumar
 United
6 5 14.0 146 1 146.00 10.43 84.0 0 0 12 1
96 Sathvik Shetty
 Gully
4 2 4.0 43 1 43.00 10.75 24.0 0 0 6 2
97 Milan M Patel
 Shakti
7 2 4.0 45 1 45.00 11.25 24.0 0 0 0 0
98 Neeraj Jindal
 United
6 2 4.0 45 1 45.00 11.25 24.0 0 0 13 3
99 Ganesh Lad
 Covington Conyers
4 2 0.5 10 1 10.00 12.00 5.0 0 0 0 0
100 Sunil Patel
 Satyam
4 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 2 1
101 Sai Rajesh K Puvvala
 Gully
4 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 2 0
102 Loganathan Soundararajan
 Gully
2 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0
103 Neil Patel
 Atlanta Thunders
4 2 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0
104 Zain A Sayed
 Atlanta Thunders
12 2 5.0 33 0 6.60 0.0 0 0 4 0
105 Rahul Sg
 Gully
11 1 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 2 0
106 Gottlieb Sauermann
 United
4 1 8.0 56 0 7.00 0.0 0 0 4 1
107 Nanda Ragala
 Shakti
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0
108 Mahendra J Somaya
 Om
6 3 8.4 66 0 7.62 0.0 0 0 11 0
109 Anand Bonthula
 Satyam
3 2 7.0 60 0 8.57 0.0 0 0 1 0
110 Tilak Patel
 Satyam
9 2 7.0 61 0 8.71 0.0 0 0 7 0
111 Puneet Kumar
 Covington Conyers
1 1 4.0 35 0 8.75 0.0 0 0 10 0
112 Hiten V Patel
 Covington Conyers
1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
113 Debopriya Banerjee
 United
3 2 5.0 46 0 9.20 0.0 0 0 9 0
114 Rit N Sheth
 Shakti
3 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 1 0
115 Sachin S Upadhyaya
 United
8 1 5.3 52 0 9.45 0.0 0 0 6 1
116 Jignesh Patel
 United
7 5 12.0 114 0 9.50 0.0 0 0 1 0
117 Prashaanth Jagannathan
 Gully
9 1 3.0 30 0 10.00 0.0 0 0 3 0
118 Bilal T Mukati
 Shakti
6 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 2 0
119 Jayu Patel
 Satyam
3 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
120 Gowtham Karavadi
 Covington Conyers
8 2 3.5 39 0 10.17 0.0 0 0 3 0
121 Yash Patel
 Atlanta Thunders
1 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 3 0
122 Fenil Patel
 Covington Conyers
2 2 5.0 65 0 13.00 0.0 0 0 4 2
123 Pranavh Pradeep
 Shakti
2 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 1 2
124 Sneh Patel
 Shakti
1 1 1.0 16 0 16.00 0.0 0 0 0 0
125 Hassam Khan
 Om
2 1 1.0 23 0 23.00 0.0 0 0 3 2