# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
2 551 0 0 100 2 651
2 Sujal Patel
 Covington Param Veers
3 374 50 30 50 1 504
3 Pankaj Shukla
 Covington Param Veers
3 132 220 20 50 1 422
4 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
3 334 0 10 50 1 394
5 Biba Singh
 Kings Xi
1 214 30 20 0 0 264
6 Sathvik Shetty
 Shakti
1 21 240 0 0 0 261
7 Mehul M Patel
 Covington Param Veers
3 222 0 0 0 0 222
8 Nimir Desai
 Covington Param Veers
3 123 80 10 0 0 213
9 Harish Kashyap
 Covington Param Veers
3 192 0 10 0 0 202
10 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
1 0 140 10 50 1 200
11 Eswara K Darapureddy
 J P Gymkhana
3 173 0 0 0 0 173
12 Dev Ashish
 J P Gymkhana
3 36 110 20 0 0 166
13 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
1 169 -10 0 0 0 159
14 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
3 81 60 10 0 0 151
15 Darpan Patel
 Covington Param Veers
2 122 20 0 0 0 142
16 Mansoor Khan
 The Warriors
2 116 20 0 0 0 136
17 Vineesh Naidu
 Covington Param Veers
3 -10 130 10 0 0 130
18 Abhishek Bhagavatula
 J P Gymkhana
3 0 130 0 0 0 130
19 Jabran Cheema
 The Warriors
2 76 40 0 0 0 116
20 Shailesh R Patel
 Indian
1 7 100 0 0 0 107
21 Shane Raina
 Kings Xi
1 61 30 10 0 0 101
22 Sahil Banga
 Atlanta Heat
1 94 0 0 0 0 94
23 Vaasu Vegi
 Covington Param Veers
3 60 20 0 0 0 80
24 Fenil Patel
 Indian
1 78 0 0 0 0 78
25 Amit Koul
 J P Gymkhana
3 0 60 10 0 0 70
26 Nasik Khan
 The Warriors
1 54 0 10 0 0 64
27 Parth Patel
 Indian
1 48 0 10 0 0 58
28 Jignesh Patel
 Indian
1 7 50 0 0 0 57
29 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
1 5 50 0 0 0 55
30 Akshat Shah
 Atlanta Heat
1 25 20 10 0 0 55
31 Muhammad Usman
 The Warriors
1 54 0 0 0 0 54
32 Mo Khan
 The Warriors
2 61 -10 0 0 0 51
33 Karim Lalani
 The Warriors
2 50 0 0 0 0 50
34 SunnY Patel
 Indian
1 0 30 10 0 0 40
35 Nasir Javaid
 The Warriors
2 39 0 0 0 0 39
36 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
1 38 0 0 0 0 38
37 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
1 35 0 0 0 0 35
38 Irfan Mallik
 The Warriors
2 32 0 0 0 0 32
39 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
1 0 30 0 0 0 30
40 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
1 0 20 10 0 0 30
41 Daljeet S Raina
 Kings Xi
1 9 0 20 0 0 29
42 Rizwan Khan
 The Warriors
2 -2 20 10 0 0 28
43 Bhavin Patel
 Covington Param Veers
3 17 0 10 0 0 27
44 Rutesh Patel
 Shakti
1 24 0 0 0 0 24
45 Govind Prakash
 Shakti
1 -10 30 0 0 0 20
46 Pathik Shah
 Kings Xi
1 0 20 0 0 0 20
47 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
1 0 20 0 0 0 20
48 Rajan S Raina
 Kings Xi
1 9 10 0 0 0 19
49 Ajayn Adhikari
 Atlanta Heat
1 36 -20 0 0 0 16
50 Akil Sayeed
 Atlanta Heat
1 25 -10 0 0 0 15
51 Jagroop Raina
 Kings Xi
1 25 -10 0 0 0 15
52 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
2 2 0 10 0 0 12
53 Jatinder Pal Raina
 Kings Xi
1 22 -10 0 0 0 12
54 Hiren Patel
 Indian
1 1 0 10 0 0 11
55 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
1 0 10 0 0 0 10
56 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
2 0 0 10 0 0 10
57 Kunal Patel
 J P Gymkhana
2 0 0 10 0 0 10
58 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
2 0 10 0 0 0 10
59 Sreenath Kolachur
 Shakti
1 -10 20 0 0 0 10
60 Shazal Tahir
 Atlanta Heat
1 0 0 10 0 0 10
61 Prabhavh Pradeep
 Shakti
1 9 0 0 0 0 9
62 Vasu Verma (Manik)
 Indian
1 -4 0 10 0 0 6
63 Ameer Ratnani
 The Warriors
2 -5 10 0 0 0 5
64 Salim Lalani
 The Warriors
2 -6 0 10 0 0 4
65 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
3 -7 0 10 0 0 3
66 Zubair Ahmed
 The Warriors
1 2 0 0 0 0 2
67 Jeremy De Lima
 Shakti
1 2 0 0 0 0 2
68 Naimesh Patel
 Indian
1 2 0 0 0 0 2
69 Darshan Shah
 Atlanta Heat
1 2 0 0 0 0 2
70 Harminder Singh
 Kings Xi
1 2 0 0 0 0 2
71 Akshay Amin
 Indian
1 2 0 0 0 0 2
72 Simranjeet Raina
 Kings Xi
1 1 0 0 0 0 1
73 Ritesh Patel
 Indian
1 -10 0 10 0 0 0
74 Ahmad Usman Khan
 Atlanta Heat
1 0 0 0 0 0 0
75 Pradeep Nanjundaiah
 Shakti
1 0 0 0 0 0 0
76 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0 0
77 Karthik Marudur
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0 0
78 Umair Tahir
 Atlanta Heat
1 0 0 0 0 0 0
79 Chirag Patel
 Indian
1 28 -30 0 0 0 -2
80 Bilal T Mukati
 Shakti
1 -5 0 0 0 0 -5
81 Rajvir Singh
 Kings Xi
1 -10 0 0 0 0 -10
82 Harman Kahlon
 Atlanta Heat
1 0 -10 0 0 0 -10
83 Venkat Kothireddy
 Kings Xi
1 -10 0 0 0 0 -10
84 Hashim Ahmadani
 Shakti
1 -10 -10 0 0 0 -20
85 Gurmeet Raina
 Kings Xi
1 -10 -30 0 0 0 -40