# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Zoha Junaid
 American
1 560 0 0 50 1 610
2 Ranjith Pongileti
 Royal Challengers Atlanta
1 362 0 0 50 1 412
3 Jibran A Gul
 American
1 384 -30 0 0 0 354
4 Satish Babu
 Royal Challengers Atlanta
1 320 0 0 0 0 320
5 Vivek Taurani
 Atlanta Heat
1 253 60 0 0 0 313
6 Bhupen Patel
 Satyam
1 93 190 30 0 0 313
7 Jabran Cheema
 The Warriors
1 211 80 0 0 0 291
8 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
1 238 0 10 0 0 248
9 Viraj Patel
 Shakti
1 52 180 10 0 0 242
10 Babar Sherkhan
 American
1 226 0 0 0 0 226
11 Zohaib Khawaja
 American
1 75 110 30 0 0 215
12 Anand Patel
 Satyam
1 116 60 0 0 0 176
13 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
1 -10 120 30 0 0 140
14 Rizwan Khan
 The Warriors
1 139 0 0 0 0 139
15 Pathik Shah
 Atlanta Heat
1 34 100 0 0 0 134
16 Shailesh C Patel
 Satyam
1 84 30 10 0 0 124
17 Shiv Rana
 Royal Challengers Atlanta
1 102 20 0 0 0 122
18 Sharath Srikanth
 J P Gymkhana
1 51 60 0 0 0 111
19 Kush A Shah
 Satyam
1 91 0 20 0 0 111
20 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
1 103 0 0 0 0 103
21 Jeremy De Lima
 Shakti
1 72 0 20 0 0 92
22 Shakaib Siddiqi
 American
1 0 70 20 0 0 90
23 Jignesh Patel
 Indian
1 10 60 20 0 0 90
24 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
1 48 10 30 0 0 88
25 Kaushik Bhakta
 Satyam
1 48 20 20 0 0 88
26 Shazal Tahir
 Atlanta Heat
1 87 0 0 0 0 87
27 Pranav Shah
 Shakti
1 0 80 0 0 0 80
28 Azmatullah Jamalzay
 Royal Challengers Atlanta
1 0 80 0 0 0 80
29 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
1 6 70 0 0 0 76
30 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
1 0 50 20 0 0 70
31 Ahad Tariq
 American
1 0 50 20 0 0 70
32 Wasiq Daudi
 Atlanta Heat
1 63 0 0 0 0 63
33 Rupesh B Patel
 Satyam
1 52 0 10 0 0 62
34 Sreenath Kolachur
 Shakti
1 0 40 20 0 0 60
35 Parth Patel
 Indian
1 27 30 0 0 0 57
36 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 56 0 0 0 0 56
37 Vipul Patel
 Satyam
1 55 0 0 0 0 55
38 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
1 32 0 20 0 0 52
39 Qasir Nadeem
 Indian
1 50 0 0 0 0 50
40 Aqeel Sayeed
 The Warriors
1 27 10 10 0 0 47
41 Rohan Dabir
 J P Gymkhana
1 7 20 20 0 0 47
42 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
1 44 0 0 0 0 44
43 Patel Himanshu
 Indian
1 44 0 0 0 0 44
44 Sankait Reddy
 Royal Challengers Atlanta
1 0 40 0 0 0 40
45 Raj J Patel
 Indian
1 39 0 0 0 0 39
46 Amit Koul
 J P Gymkhana
1 7 20 10 0 0 37
47 Awais Mushtaq
 Atlanta Heat
1 1 30 0 0 0 31
48 Nasir Javaid
 The Warriors
1 30 0 0 0 0 30
49 Pushpesh Bhargava
 J P Gymkhana
1 26 0 0 0 0 26
50 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
1 24 0 0 0 0 24
51 Zubair Ahmed
 The Warriors
1 3 20 0 0 0 23
52 Ashok Pilla
 Royal Challengers Atlanta
1 21 0 0 0 0 21
53 Bilal T Mukati
 Shakti
1 10 0 10 0 0 20
54 Eswara K Darapureddy
 J P Gymkhana
1 5 0 10 0 0 15
55 Alpesh Patel
 Satyam
1 23 -20 10 0 0 13
56 Irfan Mallik
 The Warriors
1 11 0 0 0 0 11
57 Dipen Desai
 Indian
1 1 0 10 0 0 11
58 Murtaza Khwaja
 Atlanta Heat
1 10 0 0 0 0 10
59 Umer Rafiq
 American
1 0 -10 20 0 0 10
60 Nilesh Bapu P
 The Warriors
1 -10 20 0 0 0 10
61 Yogesh Bhakta
 Satyam
1 10 -10 10 0 0 10
62 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
1 9 0 0 0 0 9
63 Jayu Patel
 Satyam
1 9 0 0 0 0 9
64 Jay Patel
 The Warriors
1 8 0 0 0 0 8
65 Fenil Patel
 Indian
1 7 0 0 0 0 7
66 Aayush Patel
 Satyam
1 6 0 0 0 0 6
67 Rohit Patel
 Indian
1 2 0 0 0 0 2
68 Kamran Riaz
 American
1 2 0 0 0 0 2
69 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
1 1 0 0 0 0 1
70 Mohammad Pervez
 Atlanta Heat
1 1 0 0 0 0 1
71 Hashim Ahmadani
 Shakti
1 1 0 0 0 0 1
72 Zaid Siddiqui
 American
1 0 0 0 0 0 0
73 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 0 0 0 0
74 Vikesh Patel
 Indian
1 -10 10 0 0 0 0
75 Imran Haider
 The Warriors
1 -10 0 10 0 0 0
76 Jagadeesh Vinnakota
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 0 0 0 0
77 Hasan Iqbal
 Atlanta Heat
1 -7 0 0 0 0 -7
78 Nasik Khan
 The Warriors
1 -10 -20 20 0 0 -10
79 Mohib Siddiqi
 American
1 -10 0 0 0 0 -10
80 Rashid Mehmood
 Indian
1 -10 0 0 0 0 -10
81 Jasmeet Singh
 Atlanta Heat
1 -10 0 0 0 0 -10
82 Shailesh R Patel
 Indian
1 -10 0 0 0 0 -10
83 Nasir Mushtaq
 Atlanta Heat
1 8 -20 0 0 0 -12
84 Sahil Banga
 Atlanta Heat
1 6 -30 0 0 0 -24
85 Aadil Rana
 The Warriors
1 -10 -20 0 0 0 -30