# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Amit Sood
 Atlanta Thunders
6 1875 140 80 0 0 2095
2 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Conyers
9 1311 220 20 0 0 1551
3 Biba Singh
 Kings XI
8 1370 120 50 0 0 1540
4 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Thunders
5 992 350 20 0 0 1362
5 Jibran a Gul
 American
5 979 340 20 0 0 1339
6 Shane Raina
 Kings XI
9 1120 190 20 0 0 1330
7 Vishal n Buxani
 United
9 506 700 90 0 0 1296
8 Suhail Sanghoi
 United
9 1165 100 30 0 0 1295
9 Darpan Patel
 Covington Conyers
8 1021 190 50 0 0 1261
10 Nadeem Babar Siddique
 Atlanta Thunders
6 409 730 70 0 0 1209
11 Gavasker Channer
 Atlanta Paramveers
7 679 410 60 0 0 1149
12 Azeem Charania
 SouthEast Xpress
7 543 490 90 0 0 1123
13 Hashim Ahmadani
 Shakti
6 976 70 60 0 0 1106
14 Kalyan Davuluri
 United
8 239 760 70 0 0 1069
15 Viraj Patel
 Shakti
7 647 400 20 0 0 1067
16 Harmeet Singh
 Atlanta Thunders
6 599 360 90 0 0 1049
17 Tulaib Faizy
 Shakti
6 196 760 40 0 0 996
18 Vivek v Kumar
 J P Gymkhana
6 677 250 20 0 0 947
19 Vivek Taurani
 Royal Challengers Atlanta
5 914 -10 20 0 0 924
20 Salman Khan Safi
 Royal Challengers Atlanta
6 618 200 70 0 0 888
21 Sharath Nataraj
 Covington Conyers
8 839 0 30 0 0 869
22 Bhavesh Patel
 Satyam
8 721 20 20 50 1 811
23 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
6 568 220 10 0 0 798
24 Rahul Sg
 Atlanta Paramveers
4 757 0 40 0 0 797
25 Harsh k Parmar
 Shakti
6 656 130 0 0 0 786
26 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
5 784 0 0 0 0 784
27 Shailesh r Patel
 Indian
8 387 340 50 0 0 777
28 Salman a Parbatani
 SouthEast Xpress
8 258 480 30 0 0 768
29 Viral Pandya
 Atlanta Lions
7 648 110 10 0 0 768
30 Ridwan Palash
 Kings XI
9 464 280 20 0 0 764
31 Sahil Charania
 Kings XI
4 273 480 10 0 0 763
32 Chirag Patel
 Indian
7 572 180 10 0 0 762
33 Parvez Dawoodani
 SouthEast Xpress
8 603 0 140 0 0 743
34 Jay Allu
 United
4 550 180 10 0 0 740
35 Akshar Patel
 United
9 183 500 50 0 0 733
36 Sreenath Kolachur
 Shakti
9 34 650 40 0 0 724
37 Suneel Kumar
 Atlanta Thunders
7 409 260 30 0 0 699
38 Ankit Patel
 Atlanta Paramveers
6 56 600 30 0 0 686
39 Pramod Pawar
 Georgia Hurricanes
8 169 430 30 50 1 679
40 Ramji Sanghani
 Atlanta Lions
5 315 340 10 0 0 665
41 Camilus Alexander
 Kings XI
6 432 180 50 0 0 662
42 Taresh Grover
 United
9 509 110 40 0 0 659
43 Anil k Kallamadi
 Covington Conyers
9 188 410 60 0 0 658
44 Umer Rafiq
 American
6 -6 600 60 0 0 654
45 Sanjeev Saini
 Atlanta Paramveers
5 295 310 30 0 0 635
46 Ashutosh Singh
 Georgia Hurricanes
8 309 290 20 0 0 619
47 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
5 518 70 20 0 0 608
48 Rahul Raina
 Kings XI
3 602 -10 10 0 0 602
49 Amit Budhwani
 SouthEast Xpress
3 360 240 0 0 0 600
50 Asif Budhwani
 SouthEast Xpress
7 318 260 0 0 0 578
51 Shafiq Jadavji
 SouthEast Xpress
7 407 100 40 0 0 547
52 Jaydeep Desai
 United
8 129 360 50 0 0 539
53 Rizwan Khan
 The Warriors
6 558 -60 40 0 0 538
54 Ram Maddali
 J P Gymkhana
6 587 -60 10 0 0 537
55 Duncan Whatney
 Atlanta Paramveers
4 244 260 30 0 0 534
56 Vivek Ravi
 Covington Conyers
4 424 90 20 0 0 534
57 Anand Patel
 Satyam
6 176 330 20 0 0 526
58 Rupesh b Patel
 Satyam
7 434 0 90 0 0 524
59 Mehul Patel
 Satyam
6 198 260 50 0 0 508
60 Babar Ranjha
 Royal Challengers Atlanta
5 400 60 40 0 0 500
61 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
7 41 410 40 0 0 491
62 Moin Vadsariya
 SouthEast Xpress
8 94 340 50 0 0 484
63 Awais Yasin
 American
6 230 200 50 0 0 480
64 Barun Singh
 Kings XI
6 123 330 20 0 0 473
65 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
7 463 0 10 0 0 473
66 Rajan s Raina
 Kings XI
7 5 420 40 0 0 465
67 Sandeep Patel
 Satyam
5 134 250 20 50 1 454
68 Irfan Mallik
 The Warriors
6 350 50 50 0 0 450
69 Sahil Budhwani
 SouthEast Xpress
8 369 50 30 0 0 449
70 Alpesh Patel
 Satyam
6 67 310 20 50 1 447
71 Ketan Thakkar
 Georgia Hurricanes
6 275 100 70 0 0 445
72 Bhupen Patel
 Satyam
6 298 120 20 0 0 438
73 Kaushik Bhakta
 Atlanta Lions
5 338 80 20 0 0 438
74 Param Patel
 Atlanta Paramveers
5 404 0 30 0 0 434
75 Akshay Amin
 Indian
8 233 120 80 0 0 433
76 Sachin Pande
 J P Gymkhana
6 221 170 40 0 0 431
77 Roy Silva
 Covington Conyers
3 256 120 50 0 0 426
78 Prashaanth Jagannathan
 Covington Conyers
7 402 0 20 0 0 422
79 Parth Patel
 Indian
8 421 0 0 0 0 421
80 Harminder Singh
 Kings XI
9 339 30 50 0 0 419
81 Jeremy De Lima
 Atlanta Thunders
6 397 0 20 0 0 417
82 Naimesh Patel
 Indian
8 346 60 10 0 0 416
83 Hiren Patel
 Indian
3 215 160 40 0 0 415
84 Abdulmajeed h Khan
 Royal Challengers Atlanta
6 165 170 60 0 0 395
85 Nimir Desai
 Covington Conyers
4 203 160 30 0 0 393
86 Mohib Siddiqi
 American
6 381 -10 20 0 0 391
87 Ashish k Patel
 Indian
5 37 350 0 0 0 387
88 Jay Bharath Allu
 United
5 285 80 10 0 0 375
89 Vishnu Gowda Harish
 United
7 324 10 40 0 0 374
90 Jignesh Patel
 Indian
6 189 140 30 0 0 359
91 Milan m Patel
 United
9 311 0 40 0 0 351
92 Amit Koul
 J P Gymkhana
6 -2 310 40 0 0 348
93 Shailesh c Patel
 Satyam
1 242 100 0 0 0 342
94 Nilay m Patel
 Satyam
5 331 0 10 0 0 341
95 Mihir Desai
 Atlanta Lions
4 286 10 40 0 0 336
96 Vipul Patel
 Satyam
8 166 140 30 0 0 336
97 Sai Rajesh k Puvvala
 Shakti
6 85 230 20 0 0 335
98 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
4 13 300 10 0 0 323
99 Hasan Iqbal
 Royal Challengers Atlanta
6 291 0 30 0 0 321
100 Rashid Taj
 American
3 295 0 20 0 0 315
101 Vasu Vegi
 United
5 212 80 20 0 0 312
102 Ameer Ratnani
 The Warriors
5 87 210 10 0 0 307
103 Rashid Mehmood
 Indian
3 295 0 10 0 0 305
104 Prayank Shah
 Georgia Hurricanes
1 167 110 10 0 0 287
105 Karthikeyan Dhanapalan
 Covington Conyers
8 136 140 10 0 0 286
106 Fenil Patel
 Indian
8 103 110 70 0 0 283
107 Krut Patel
 Atlanta Paramveers
5 2 260 20 0 0 282
108 Govind Prakash
 Shakti
8 121 100 60 0 0 281
109 Patel Himanshu
 Indian
7 266 0 10 0 0 276
110 Renganathan Srinivasa
 Covington Conyers
7 65 180 30 0 0 275
111 Bilal t Mukati
 Shakti
5 262 0 10 0 0 272
112 Simranjeet Raina
 Kings XI
6 37 220 10 0 0 267
113 Pranav Shah
 Shakti
8 103 0 160 0 0 263
114 Ronak Choudhary
 Shakti
6 230 0 30 0 0 260
115 Zohaib Khawaja
 American
3 147 90 20 0 0 257
116 Daljeet s Raina
 Kings XI
8 197 -10 70 0 0 257
117 Dishank Patel
 Atlanta Lions
4 63 190 0 0 0 253
118 Pushpesh Bhargava
 J P Gymkhana
7 223 0 30 0 0 253
119 Pranay Mahajan
 United
5 31 160 60 0 0 251
120 Israr a Shah
 SouthEast Xpress
2 274 -30 0 0 0 244
121 Neel Patel
 Satyam
3 151 90 0 0 0 241
122 Rupesh Patel
 Covington Conyers
7 181 50 10 0 0 241
123 Aqeel Sayeed
 The Warriors
6 167 50 20 0 0 237
124 Eswara k Darapureddy
 J P Gymkhana
6 204 0 30 0 0 234
125 Raj j Patel
 Indian
6 132 70 30 0 0 232
126 Dipesh Jethwa
 Shakti
9 12 210 10 0 0 232
127 Saad Arij
 Royal Challengers Atlanta
5 70 130 20 0 0 220
128 Heer Patel
 Atlanta Thunders
5 0 220 0 0 0 220
129 Tilak d Patel
 Satyam
4 134 70 10 0 0 214
130 Syed M m Shahab
 American
6 183 0 30 0 0 213
131 Pratik Patel
 Satyam
2 13 190 10 0 0 213
132 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
5 56 150 0 0 0 206
133 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
5 185 0 20 0 0 205
134 Bhavin Patel
 Kings XI
4 28 150 20 0 0 198
135 Sarthak Singh
 Georgia Hurricanes
5 56 130 10 0 0 196
136 Baljit Singh
 Georgia Hurricanes
8 181 0 10 0 0 191
137 Snehal Patel
 Atlanta Lions
5 -10 190 10 0 0 190
138 Kaushik Shukla
 Covington Conyers
6 19 130 30 0 0 179
139 Jimish Thakkar
 Georgia Hurricanes
4 88 70 20 0 0 178
140 Eshwar Gowda
 United
3 147 0 30 0 0 177
141 Siddharth Trivedi
 Atlanta Lions
2 201 -40 10 0 0 171
142 Rachit Singh
 Kings XI
4 -20 190 0 0 0 170
143 Nitin Jadhav
 Georgia Hurricanes
4 -3 160 10 0 0 167
144 Wasiq Daudi
 Royal Challengers Atlanta
6 126 20 20 0 0 166
145 Debopriya Banerjee
 United
5 74 30 60 0 0 164
146 Vasu Verma
 Atlanta Lions
7 114 0 50 0 0 164
147 Laxmikanth Mallya
 Georgia Hurricanes
4 84 80 0 0 0 164
148 Jayesh r Patel
 Atlanta Paramveers
2 3 150 10 0 0 163
149 Kishore Vuyyuru
 J P Gymkhana
1 108 50 0 0 0 158
150 Ashwin Shivankari
 Georgia Hurricanes
6 174 -30 10 0 0 154
151 Nasir Javaid
 The Warriors
5 132 20 0 0 0 152
152 Vishal v Patel
 Indian
3 50 100 0 0 0 150
153 Surendranath Gandavaram
 Covington Conyers
5 135 0 10 0 0 145
154 Neeraj Jindal
 United
3 115 20 10 0 0 145
155 Jayu Patel
 Satyam
5 118 0 20 0 0 138
156 Hiren Patel
 Atlanta Lions
1 35 100 0 0 0 135
157 Sarfaraz Chunara
 SouthEast Xpress
4 82 20 30 0 0 132
158 Venkat Kothireddy
 United
2 28 90 10 0 0 128
159 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
3 125 0 0 0 0 125
160 Sathvik Shetty
 Shakti
6 34 50 40 0 0 124
161 Ubaid Saiyed
 The Warriors
1 54 70 0 0 0 124
162 Binoy Chaudhary
 Satyam
5 93 20 10 0 0 123
163 Amol Rajkondawar
 Georgia Hurricanes
5 112 -20 30 0 0 122
164 Raghava Budhiraju
 J P Gymkhana
3 81 40 0 0 0 121
165 Romi n Chahal
 Kings XI
1 0 120 0 0 0 120
166 Dhruvil Rajani
 The Warriors
5 30 90 0 0 0 120
167 Prasad Tarkas
 Georgia Hurricanes
8 9 0 110 0 0 119
168 Sanjeev p Patel
 Atlanta Paramveers
1 97 20 0 0 0 117
169 Gottlieb Sauermann
 Atlanta Paramveers
2 6 100 10 0 0 116
170 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
6 33 80 0 0 0 113
171 Niraj Patel
 Atlanta Thunders
4 63 0 50 0 0 113
172 Uttam k Panda
 J P Gymkhana
3 99 10 0 0 0 109
173 Muizz Sohani
 American
3 18 80 10 0 0 108
174 Sahil Dolani
 SouthEast Xpress
5 -14 120 0 0 0 106
175 Ankurkumar a Krushikar
 Atlanta Paramveers
6 85 0 20 0 0 105
176 Manas Khanna
 Georgia Hurricanes
5 88 0 10 0 0 98
177 Shazal Tahir
 Royal Challengers Atlanta
4 66 10 20 0 0 96
178 Abhijit Bhagavatula
 United
3 74 -10 30 0 0 94
179 Jabran Cheema
 Shakti
2 34 50 10 0 0 94
180 Kiehnan Shridhran
 The Warriors
5 84 0 10 0 0 94
181 Nadeem Bhamani
 The Warriors
3 -27 90 30 0 0 93
182 Priyank Patel
 Atlanta Paramveers
1 0 80 10 0 0 90
183 Nirav Mehta
 Atlanta Lions
3 68 0 20 0 0 88
184 Yogesh Bhakta
 Atlanta Lions
3 45 40 0 0 0 85
185 Iqbal Malik
 The Warriors
2 124 -40 0 0 0 84
186 Dhruv s Patel
 Atlanta Thunders
3 84 0 0 0 0 84
187 Bhavin Patel
 Covington Conyers
5 64 0 20 0 0 84
188 Zoha Junaid
 American
5 83 0 0 0 0 83
189 Kaushal Modi
 Atlanta Paramveers
2 63 0 20 0 0 83
190 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
3 42 40 0 0 0 82
191 Meet Patel
 United
2 2 80 0 0 0 82
192 Nikhil Patel
 Atlanta Lions
2 80 0 0 0 0 80
193 Akhlaq Ahmad
 Royal Challengers Atlanta
1 0 60 20 0 0 80
194 Mit Mehta
 Atlanta Thunders
3 57 0 20 0 0 77
195 Rahul Sridharan
 J P Gymkhana
2 -4 50 30 0 0 76
196 Prit Kapadia
 Atlanta Thunders
6 55 0 20 0 0 75
197 Amit Wajat
 Georgia Hurricanes
3 64 0 10 0 0 74
198 Yogendra Chapre
 Georgia Hurricanes
4 63 0 10 0 0 73
199 Asif Vadsariya
 SouthEast Xpress
2 52 -10 30 0 0 72
200 Meet Patel
 Atlanta Thunders
5 32 0 40 0 0 72
201 Aamir Ahmed
 American
2 -10 80 0 0 0 70
202 Alay Patel
 Atlanta Lions
1 60 -10 20 0 0 70
203 Ambrish Vel z
 Shakti
2 59 0 10 0 0 69
204 Zargam Butt
 American
4 66 0 0 0 0 66
205 Harsha Mallapragada
 J P Gymkhana
3 66 0 0 0 0 66
206 Naushad Wadhavania
 SouthEast Xpress
1 45 0 20 0 0 65
207 Dipan Patel
 Atlanta Lions
1 65 0 0 0 0 65
208 Rehan Baig
 American
4 -16 70 10 0 0 64
209 Amrut Pore
 Covington Conyers
1 64 0 0 0 0 64
210 Jay Patel
 The Warriors
1 64 0 0 0 0 64
211 Chintan Patel
 Satyam
2 3 50 10 0 0 63
212 Deepak Verma
 Atlanta Lions
4 72 -10 0 0 0 62
213 Amit Bhakta
 Atlanta Lions
4 21 40 0 0 0 61
214 Aalish Lalani
 SouthEast Xpress
2 -10 70 0 0 0 60
215 Ahad Tariq
 American
2 -10 50 20 0 0 60
216 Salim Lalani
 The Warriors
3 59 0 0 0 0 59
217 Suraj Sugunan
 Georgia Hurricanes
5 25 30 0 0 0 55
218 Shiv Rana
 SouthEast Xpress
6 43 -10 20 0 0 53
219 Dipak Mahajan
 Covington Conyers
2 32 0 20 0 0 52
220 Mahesh Patel
 Indian
6 49 -20 20 0 0 49
221 Jagroop Raina
 Kings XI
9 14 0 30 0 0 44
222 Jay Patel
 The Warriors
1 44 0 0 0 0 44
223 Chirag g Patel
 Atlanta Paramveers
1 43 0 0 0 0 43
224 Mogdum Syed
 Atlanta Lions
3 1 0 40 0 0 41
225 Amit h Patel
 Atlanta Paramveers
7 20 0 20 0 0 40
226 Tushar Karia
 United
1 7 30 0 0 0 37
227 Ravi Teja
 J P Gymkhana
2 37 0 0 0 0 37
228 Darshan Shah
 Atlanta Paramveers
7 6 0 30 0 0 36
229 Rahul Verma
 Atlanta Lions
3 -4 30 10 0 0 36
230 Parth Darji
 SouthEast Xpress
2 4 20 10 0 0 34
231 Arif Valani
 SouthEast Xpress
1 -6 40 0 0 0 34
232 Salim Kanani
 SouthEast Xpress
2 3 20 10 0 0 33
233 Jimmy Hirani
 SouthEast Xpress
1 10 20 0 0 0 30
234 Vijay Parikh
 Indian
4 29 0 0 0 0 29
235 Anand Bonthula
 Satyam
2 -12 30 10 0 0 28
236 Sahil Kotadia
 SouthEast Xpress
4 -2 0 30 0 0 28
237 Aman Sutar
 SouthEast Xpress
1 7 20 0 0 0 27
238 Thomas Jackson
 United
2 5 0 20 0 0 25
239 Neil Patel
 Atlanta Thunders
4 -5 20 10 0 0 25
240 Raju Patel
 Atlanta Lions
1 4 20 0 0 0 24
241 Arnav Kumar
 Georgia Hurricanes
1 23 0 0 0 0 23
242 Temur Jamshidi
 American
6 12 0 10 0 0 22
243 Rakesh Patel
 The Warriors
1 1 20 0 0 0 21
244 Muhammad Usman
 The Warriors
1 11 0 10 0 0 21
245 Karanveer Raina
 Kings XI
3 -10 20 10 0 0 20
246 Jasmeet Raina
 Kings XI
3 0 20 0 0 0 20
247 Ihsan Ul Haq
 Atlanta Paramveers
2 7 10 0 0 0 17
248 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
4 6 0 10 0 0 16
249 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Conyers
1 44 -30 0 0 0 14
250 Ravindravarma Kakarlapudi
 Atlanta Lions
3 13 -10 10 0 0 13
251 Rohit Chauhan
 The Warriors
2 1 10 0 0 0 11
252 Chintan Shah
 Atlanta Thunders
2 0 0 10 0 0 10
253 Aayush Patel
 Satyam
3 -10 10 10 0 0 10
254 Parth Patel
 Atlanta Paramveers
3 0 0 10 0 0 10
255 Birju j Gajjar
 Atlanta Paramveers
1 8 0 0 0 0 8
256 Sameer Patel
 Atlanta Lions
3 -12 20 0 0 0 8
257 Sawan s Shah
 Atlanta Paramveers
2 8 0 0 0 0 8
258 Hemal n Shah
 J P Gymkhana
1 8 0 0 0 0 8
259 Arpan Patel
 Atlanta Lions
1 6 0 0 0 0 6
260 Nanda Kishore Jampala
 Covington Conyers
1 5 0 0 0 0 5
261 Imran Haider
 The Warriors
4 -6 10 0 0 0 4
262 Nasir Ahmad
 Royal Challengers Atlanta
1 2 0 0 0 0 2
263 Lay Patel
 Indian
1 1 0 0 0 0 1
264 Kamran Riaz
 American
1 1 0 0 0 0 1
265 Awais Mushtaq
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 0 0 0 1
266 Kashif Rana
 Atlanta Paramveers
1 1 0 0 0 0 1
267 Javed Ahmad
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 0 0 0 1
268 Waqi Hasan
 American
1 0 0 0 0 0 0
269 Himesh Patel
 Covington Conyers
1 0 0 0 0 0 0
270 Nilesh Patel
 Atlanta Lions
1 0 0 0 0 0 0
271 Rohit Patel
 Indian
1 0 0 0 0 0 0
272 Sunil Patel
 Satyam
1 0 0 0 0 0 0
273 Sheikh Sadiq
 American
3 0 0 0 0 0 0
274 Mahendra j Somaya
 Atlanta Paramveers
2 0 0 0 0 0 0
275 Neel j Patel
 Covington Conyers
1 0 0 0 0 0 0
276 Bunty m Patel
 Satyam
5 -10 0 10 0 0 0
277 Papa Rao Avasarala
 J P Gymkhana
2 -10 10 0 0 0 0
278 Ahmed Merchant
 J P Gymkhana
1 0 0 0 0 0 0
279 Afaq a Gul
 American
1 0 0 0 0 0 0
280 Keyur Patel
 Indian
2 0 0 0 0 0 0
281 Kush a Shah
 Satyam
1 0 0 0 0 0 0
282 Abhik Purohit
 Shakti
1 0 0 0 0 0 0
283 Raza Momin
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0 0
284 Arbaaz Sandhu
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 0 0 0 0
285 Sameer Arora
 Atlanta Lions
2 -12 10 0 0 0 -2
286 Ranvir Singh
 Georgia Hurricanes
3 -3 -10 10 0 0 -3
287 Sachin s Upadhyaya
 United
3 -4 0 0 0 0 -4
288 Viren Patel
 Indian
4 -5 0 0 0 0 -5
289 Qasir Nadeem
 Indian
1 25 -30 0 0 0 -5
290 Varun r Anugu
 J P Gymkhana
4 -15 0 10 0 0 -5
291 Biren Patel
 Covington Conyers
2 -5 0 0 0 0 -5
292 Bhaskar Ramamurthy
 J P Gymkhana
1 -6 0 0 0 0 -6
293 Karthik Marudur
 J P Gymkhana
1 -8 0 0 0 0 -8
294 Shashi Bhakta
 Atlanta Lions
1 -8 0 0 0 0 -8
295 Nilesh Bapu P
 The Warriors
2 -9 0 0 0 0 -9
296 Umair Tahir
 Royal Challengers Atlanta
3 -9 0 0 0 0 -9
297 Kalpesh Patel
 Atlanta Lions
1 -10 0 0 0 0 -10
298 Danny Bhakta
 Atlanta Lions
1 -10 0 0 0 0 -10
299 Suleman Waliany
 American
1 -10 0 0 0 0 -10