# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Azeem Charania B
 Southeast Xpress
4 924 40 0 0 0 964
2 Amit Sood C
 Atlanta Thunders
4 662 110 20 0 0 792
3 Salman A Parbatani B
 Southeast Xpress
4 640 40 80 0 0 760
4 Salman Safi C
 Royal Challengers Atlanta
4 533 130 20 0 0 683
5 Tulaib Faizy C
 Shakti
4 515 140 10 0 0 665
6 Abbas Safi C
 Royal Challengers Atlanta
4 489 120 30 0 0 639
7 Jeremy De Lima C
 Shakti
4 577 0 10 0 0 587
8 Waheed Chaudhry C
 Atlanta Thunders
4 304 220 60 0 0 584
9 Neeraj Jindal B
 United
4 438 10 60 50 1 558
10 Taresh Grover B
 United
4 507 0 20 0 0 527
11 Abhinay B B
 United
3 428 0 20 0 0 448
12 Rishi Bhardwaj A
 Atlanta Paramveers
2 307 110 20 0 0 437
13 Shane Raina A
 Kings Xi
3 310 120 0 0 0 430
14 Vivek Taurani C
 Royal Challengers Atlanta
3 305 -10 60 50 1 405
15 Zohaib Khawaja B
 American
3 141 210 0 50 1 401
16 Sarfaraz Chunara B
 Southeast Xpress
3 244 130 20 0 0 394
17 Awais Yasin B
 American
4 102 280 10 0 0 392
18 Vishal N Buxani B
 United
4 297 70 20 0 0 387
19 Hadi Khan C
 Royal Challengers Atlanta
4 4 380 0 0 0 384
20 Akshay Amin B
 Indian
3 286 80 10 0 0 376
21 Naimesh Patel B
 Indian
4 337 0 10 0 0 347
22 Biba Singh A
 Kings Xi
2 223 100 20 0 0 343
23 Awais Mushtaq C
 Royal Challengers Atlanta
4 349 -30 20 0 0 339
24 Jimish Thakkar B
 Georgia Hurricanes
4 250 60 20 0 0 330
25 Syed M M Shahab B
 American
3 330 0 0 0 0 330
26 Mohib Siddiqi B
 American
4 167 140 20 0 0 327
27 Karthik Gudlavalletti C
 Shakti
3 326 0 0 0 0 326
28 Chaitanya Guntur C
 J P Gymkhana
3 309 0 10 0 0 319
29 Darpan Patel A
 Covington Conyers
2 256 30 20 0 0 306
30 Kishan Das C
 Atlanta Thunders
2 281 0 20 0 0 301
31 Nadeem Babar Siddique C
 Atlanta Thunders
3 105 130 60 0 0 295
32 Mark Parchment A
 Atlanta Paramveers
2 294 0 0 0 0 294
33 Qasir Nadeem B
 Indian
2 214 30 50 0 0 294
34 Babar Sherkhan C
 Royal Challengers Atlanta
4 212 0 80 0 0 292
35 Ketan Thakkar B
 Georgia Hurricanes
2 158 60 40 0 0 258
36 Abdulmajeed H Khan C
 Royal Challengers Atlanta
4 128 130 0 0 0 258
37 Aman Malhotra C
 J P Gymkhana
3 277 -20 0 0 0 257
38 Viraj Patel C
 Shakti
4 224 20 10 0 0 254
39 Govind Prakash C
 Shakti
3 41 170 40 0 0 251
40 Arsalan Shah B
 Southeast Xpress
3 88 150 10 0 0 248
41 Hashim Ahmadani C
 Shakti
2 207 40 0 0 0 247
42 Jabran Cheema C
 The Warriors
3 141 100 0 0 0 241
43 Sreenath Kolachur C
 Shakti
2 0 240 0 0 0 240
44 Hemang Patel C
 Atlanta Thunders
3 97 120 20 0 0 237
45 Hasan Iqbal C
 Royal Challengers Atlanta
2 207 0 20 0 0 227
46 Jibran A Gul B
 American
3 102 100 20 0 0 222
47 Dhruv S Patel C
 Atlanta Thunders
3 199 0 20 0 0 219
48 Asif Vadsariya B
 Southeast Xpress
2 107 70 30 0 0 207
49 Vipul Patel A
 Satyam
4 193 0 10 0 0 203
50 Akshar Patel B
 United
4 98 90 10 0 0 198
51 Chirag Patel B
 Indian
4 139 30 20 0 0 189
52 Ridwan Palash A
 Kings Xi
1 176 10 0 0 0 186
53 Vinothkumar Kandaswamy A
 Covington Conyers
2 185 0 0 0 0 185
54 Naushad Wadhavania B
 Southeast Xpress
4 73 0 110 0 0 183
55 Fenil Patel B
 Indian
4 113 50 20 0 0 183
56 Kaushik Bhakta A
 Atlanta Lions
3 83 50 50 0 0 183
57 Nimir Desai A
 Covington Conyers
1 56 80 40 0 0 176
58 Gavasker Channer A
 Atlanta Paramveers
2 102 50 20 0 0 172
59 Bhavin Patel A
 Kings Xi
4 50 60 60 0 0 170
60 Harish Pendyala B
 United
3 166 0 0 0 0 166
61 Temur Jamshidi B
 American
3 143 0 20 0 0 163
62 Sahil Budhwani B
 Southeast Xpress
4 112 40 10 0 0 162
63 Uttam K Panda C
 J P Gymkhana
3 160 0 0 0 0 160
64 Milan M Patel B
 United
4 83 0 70 0 0 153
65 Shailesh C Patel A
 Satyam
3 141 10 0 0 0 151
66 Alay Patel A
 Atlanta Lions
3 41 90 20 0 0 151
67 Sachin Pandita B
 Georgia Hurricanes
3 41 100 10 0 0 151
68 Jatinder Pal Raina A
 Kings Xi
4 109 20 20 0 0 149
69 Simranjeet Raina A
 Kings Xi
2 8 130 10 0 0 148
70 Vinayak Bhandurge C
 J P Gymkhana
3 77 10 60 0 0 147
71 Rizwan Khan C
 The Warriors
3 87 20 40 0 0 147
72 Hiren Patel B
 Indian
3 32 100 10 0 0 142
73 Rishi Bector B
 United
3 92 50 0 0 0 142
74 Israr A Shah B
 Southeast Xpress
3 0 140 0 0 0 140
75 Barun Singh A
 Kings Xi
3 100 10 30 0 0 140
76 Nirmit Kansagra B
 Georgia Hurricanes
3 98 0 40 0 0 138
77 Jaydeep Desai B
 United
4 -2 100 40 0 0 138
78 Pujan Patel A
 Atlanta Lions
2 4 120 10 0 0 134
79 Bhupen Patel A
 Satyam
3 152 -20 0 0 0 132
80 Bhanu Paidimukkula C
 The Warriors
3 51 60 20 0 0 131
81 Kush A Shah A
 Satyam
1 29 100 0 0 0 129
82 Jagroop Raina A
 Kings Xi
3 98 0 30 0 0 128
83 Rajvir Singh A
 Kings Xi
1 38 90 0 0 0 128
84 Heer Patel C
 Atlanta Thunders
4 17 70 40 0 0 127
85 Harminder Singh A
 Kings Xi
4 87 10 20 0 0 117
86 Rashid Taj B
 American
2 97 0 20 0 0 117
87 Sai Rajesh K Puvvala C
 Shakti
4 5 90 20 0 0 115
88 Amol Rajkondawar B
 Georgia Hurricanes
3 92 0 20 0 0 112
89 Ankit Patel A
 Atlanta Paramveers
2 0 70 40 0 0 110
90 Karthikeyan Dhanapalan A
 Covington Conyers
1 99 10 0 0 0 109
91 Baljit Singh B
 Georgia Hurricanes
4 87 0 20 0 0 107
92 Rajesh Upadhayay C
 J P Gymkhana
1 115 -10 0 0 0 105
93 Prasad Tarkas B
 Georgia Hurricanes
3 92 0 10 0 0 102
94 Yogesh Bhakta A
 Atlanta Lions
3 18 70 10 0 0 98
95 Aditya Gudlavalletti C
 Shakti
4 66 0 30 0 0 96
96 Raj J Patel B
 Indian
4 -6 80 20 0 0 94
97 Darshan Shah A
 Atlanta Paramveers
2 64 30 0 0 0 94
98 Shailesh R Patel B
 Indian
3 -7 100 0 0 0 93
99 Rupesh Patel A
 Covington Conyers
2 1 90 0 0 0 91
100 Ihsan Ul Haq A
 Atlanta Paramveers
1 61 30 0 0 0 91
101 Viral Pandya A
 Atlanta Lions
3 27 60 0 0 0 87
102 Snehal Patel A
 Atlanta Lions
3 -5 90 0 0 0 85
103 Param Patel A
 Atlanta Paramveers
1 24 0 60 0 0 84
104 Ankurkumar A Krushikar A
 Atlanta Paramveers
2 63 0 20 0 0 83
105 Nilesh Bapu P C
 The Warriors
3 82 0 0 0 0 82
106 Aqeel Sayeed C
 The Warriors
3 19 50 10 0 0 79
107 Raj Rajani C
 The Warriors
3 58 20 0 0 0 78
108 Sanjeev Saini A
 Atlanta Paramveers
1 58 20 0 0 0 78
109 Pranay Mahajan B
 United
4 77 -10 10 0 0 77
110 Bhavin Patel A
 Covington Conyers
2 7 20 50 0 0 77
111 Rashid Mehmood B
 Indian
3 54 0 20 0 0 74
112 Parvez Dawoodani B
 Southeast Xpress
2 73 0 0 0 0 73
113 Amrut Pore A
 Covington Conyers
2 53 0 20 0 0 73
114 Zargam Butt B
 American
4 71 0 0 0 0 71
115 Alpesh Patel B
 Indian
1 7 60 0 0 0 67
116 Arunesh Mishra C
 J P Gymkhana
2 -3 60 10 0 0 67
117 Venkat Kothireddy A
 Kings Xi
2 7 50 10 0 0 67
118 Vasu Verma A
 Atlanta Lions
1 25 0 40 0 0 65
119 Jay Patel C
 The Warriors
2 64 0 0 0 0 64
120 Sahil Kotadia B
 Southeast Xpress
1 61 0 0 0 0 61
121 Rachit Singh A
 Kings Xi
1 59 0 0 0 0 59
122 Eswara K Darapureddy C
 J P Gymkhana
3 48 0 10 0 0 58
123 Bilal T Mukati C
 Shakti
2 -3 30 30 0 0 57
124 Prit Kapadia C
 Atlanta Thunders
1 37 0 20 0 0 57
125 Aamir Ahmed B
 American
3 25 30 0 0 0 55
126 Gautam Mattey C
 J P Gymkhana
3 85 -30 0 0 0 55
127 Suhail Sanghoi B
 United
2 12 30 10 0 0 52
128 Muizz Sohani B
 American
1 -8 20 40 0 0 52
129 Yogendra Chapre B
 Georgia Hurricanes
4 51 0 0 0 0 51
130 Shafiq Jadavji B
 Southeast Xpress
1 31 0 20 0 0 51
131 Niraj Patel C
 Atlanta Thunders
3 11 0 40 0 0 51
132 Chirag G Patel A
 Atlanta Paramveers
1 -10 20 40 0 0 50
133 Arif Valani B
 Southeast Xpress
1 0 50 0 0 0 50
134 Amyn Dhamani B
 Southeast Xpress
1 0 50 0 0 0 50
135 Ashwin Shivankari B
 Georgia Hurricanes
4 39 0 10 0 0 49
136 Daljeet S Raina A
 Kings Xi
1 47 0 0 0 0 47
137 Asif Budhwani B
 Southeast Xpress
1 76 -30 0 0 0 46
138 Milan Patel C
 The Warriors
2 23 10 10 0 0 43
139 Duncan Whatney A
 Atlanta Paramveers
1 3 40 0 0 0 43
140 Zoha Junaid B
 American
3 43 0 0 0 0 43
141 Ranvir Singh B
 Georgia Hurricanes
3 3 40 0 0 0 43
142 Neel Patel A
 Satyam
3 22 20 0 0 0 42
143 Irfan Mallik C
 The Warriors
3 71 -30 0 0 0 41
144 Ishan Bhardwaj C
 Atlanta Thunders
3 41 -10 10 0 0 41
145 Renganathan Srinivasa A
 Covington Conyers
1 0 30 10 0 0 40
146 Sathvik Shetty C
 Shakti
1 0 20 20 0 0 40
147 Salim Kanani B
 Southeast Xpress
1 0 40 0 0 0 40
148 Nasir Javaid C
 The Warriors
3 40 0 0 0 0 40
149 Krut Patel A
 Atlanta Paramveers
2 0 30 0 0 0 30
150 Raja Shoaib C
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 30 0 0 30
151 Neel J Patel A
 Covington Conyers
1 0 30 0 0 0 30
152 Jignesh Patel B
 Indian
1 0 20 10 0 0 30
153 Tushar Karia B
 United
2 0 30 0 0 0 30
154 Nirav Mehta A
 Atlanta Lions
1 27 0 0 0 0 27
155 Ram Maddali C
 J P Gymkhana
2 26 0 0 0 0 26
156 Meet Patel C
 Atlanta Thunders
2 5 0 20 0 0 25
157 Amit Budhwani B
 Southeast Xpress
3 53 -30 0 0 0 23
158 Wasiq Daudi C
 Royal Challengers Atlanta
2 23 0 0 0 0 23
159 Rahul Verma A
 Atlanta Lions
1 2 0 20 0 0 22
160 Harvinder S Rinku Raina A
 Kings Xi
1 0 20 0 0 0 20
161 Saad Arij C
 Royal Challengers Atlanta
1 0 0 20 0 0 20
162 Sheikh Sadiq B
 American
1 0 0 20 0 0 20
163 Romi N Chahal A
 Kings Xi
1 0 20 0 0 0 20
164 Parth Patel B
 Indian
4 20 -30 30 0 0 20
165 Zaid Siddiqui B
 American
3 -1 10 10 0 0 19
166 Anil K Kallamadi A
 Covington Conyers
2 7 10 0 0 0 17
167 Kamran Riaz B
 American
2 6 0 10 0 0 16
168 Mehul Patel A
 Satyam
1 3 0 10 0 0 13
169 Sarthak Singh B
 Georgia Hurricanes
2 33 -20 0 0 0 13
170 Sandeep Chavan B
 Georgia Hurricanes
2 2 10 0 0 0 12
171 Pramod Pawar B
 Georgia Hurricanes
1 22 -10 0 0 0 12
172 Mike Patel C
 The Warriors
1 2 0 10 0 0 12
173 Ashish K Patel B
 Indian
3 1 0 10 0 0 11
174 Pushpesh Bhargava C
 J P Gymkhana
2 10 0 0 0 0 10
175 Prashaanth Jagannathan A
 Covington Conyers
1 0 0 10 0 0 10
176 Moin Vadsariya B
 Southeast Xpress
1 0 0 10 0 0 10
177 Mahesh Patel B
 Indian
1 0 0 10 0 0 10
178 Bhavesh Patel A
 Atlanta Lions
2 9 0 0 0 0 9
179 Varun R Anugu C
 J P Gymkhana
1 7 0 0 0 0 7
180 Arnav Kumar B
 Georgia Hurricanes
1 5 0 0 0 0 5
181 Sachin S Upadhyaya B
 United
1 5 0 0 0 0 5
182 Shazal Tahir C
 Royal Challengers Atlanta
2 -5 0 10 0 0 5
183 Sahil Banga C
 Atlanta Thunders
1 24 -20 0 0 0 4
184 Hiten V Patel A
 Covington Conyers
1 4 0 0 0 0 4
185 Umair Tahir C
 Royal Challengers Atlanta
2 4 0 0 0 0 4
186 Jay Patel C
 The Warriors
1 4 0 0 0 0 4
187 Amit H Patel A
 Atlanta Paramveers
1 4 0 0 0 0 4
188 Manas Khanna B
 Georgia Hurricanes
1 4 0 0 0 0 4
189 Nadeem Bhamani C
 The Warriors
1 4 0 0 0 0 4
190 Akhlaq Ahmad C
 Royal Challengers Atlanta
1 2 0 0 0 0 2
191 Pranav Shah C
 Shakti
1 2 0 0 0 0 2
192 Karanveer Raina A
 Kings Xi
1 2 0 0 0 0 2
193 Mihir Desai A
 Atlanta Lions
1 2 0 0 0 0 2
194 Sunny Shah B
 Southeast Xpress
1 0 0 0 0 0 0
195 Shahnawaz Gilani B
 Southeast Xpress
1 0 0 0 0 0 0
196 Amit Koul C
 J P Gymkhana
3 -10 -20 30 0 0 0
197 Neil Patel C
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0 0
198 Taki Momin C
 Atlanta Thunders
1 0 0 0 0 0 0
199 Jayasarathi Munuswamy A
 Covington Conyers
1 0 0 0 0 0 0
200 Rohit Patel B
 Indian
1 0 0 0 0 0 0
201 Rakesh Patel C
 The Warriors
1 0 0 0 0 0 0
202 Murtaza Khwaja C
 Royal Challengers Atlanta
1 4 -30 20 0 0 -6
203 Mohammad Pervez C
 Royal Challengers Atlanta
2 -8 0 0 0 0 -8
204 Himesh Patel A
 Covington Conyers
2 -8 0 0 0 0 -8
205 Rupesh B Patel A
 Satyam
1 2 -20 10 0 0 -8
206 Jasmeet Raina A
 Kings Xi
1 -10 0 0 0 0 -10
207 Rajan S Raina A
 Kings Xi
3 0 -10 0 0 0 -10
208 Abhijit Bhagavatula B
 United
2 -10 0 0 0 0 -10
209 Suraj Sugunan B
 Georgia Hurricanes
1 -6 -10 0 0 0 -16
210 Rehan Baig B
 American
2 2 -50 20 0 0 -28
211 Rajesh Vinnakota C
 J P Gymkhana
2 0 -30 0 0 0 -30
212 Alpesh Patel A
 Satyam
2 8 -40 0 0 0 -32
213 Nitin Jadhav B
 Georgia Hurricanes
2 0 -40 0 0 0 -40
214 Dipesh Jethwa C
 Shakti
3 0 -60 10 0 0 -50
215 Sudhan Vignesh Akilan C
 J P Gymkhana
2 5 -60 0 0 0 -55