# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Heer Patel A
 Atlanta Thunders
3 3 8.1 22 9 2.44 2.69 5.4 0 1 0 0
2 Jayasarathi Munuswamy B
 Covington Conyers
2 2 8.0 32 7 4.57 4.00 6.9 1 0 5 0
3 Shane Raina A
 Kings Xi
4 4 14.3 69 7 9.86 4.76 12.4 0 0 1 0
4 Vishal N Buxani C
 United
4 4 14.0 74 6 12.33 5.29 14.0 0 0 1 0
5 Anirrudh R Saddi C
 United
4 3 11.0 68 6 11.33 6.18 11.0 0 0 3 0
6 Pranay Mahajan C
 United
4 4 14.0 100 6 16.67 7.14 14.0 0 0 6 0
7 Rajan S Raina A
 Kings Xi
4 4 15.0 146 6 24.33 9.73 15.0 1 0 4 2
8 Asif Budhwani C
 Southeast Xpress
2 2 6.0 35 5 7.00 5.83 7.2 1 0 2 0
9 Azeem Charania A
 Atlanta Thunders
3 3 11.0 75 5 15.00 6.82 13.2 0 0 10 1
10 Gautam Mattey A
 J P Gymkhana
3 3 12.0 82 5 16.40 6.83 14.4 0 0 5 0
11 Viraj Patel B
 Shakti
3 3 12.0 83 5 16.60 6.92 14.4 0 0 7 1
12 Raja Shoaib B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 8.0 57 5 11.40 7.12 9.6 0 0 4 0
13 Arsalan Shah C
 Southeast Xpress
3 3 9.0 96 5 19.20 10.67 10.8 1 0 2 1
14 Kundan Abbareddy C
 Royal Strikers
2 2 8.0 90 5 18.00 11.25 9.6 1 0 1 0
15 Chioke P Payne A
 Om
4 3 11.0 127 5 25.40 11.55 13.2 0 0 7 1
16 Prayank Shah B
 Georgia Hurricanes
1 1 3.0 6 4 1.50 2.00 4.5 1 0 0 0
17 Anil K Kallamadi B
 Covington Conyers
3 3 10.0 44 4 11.00 4.40 15.0 0 0 1 0
18 Bhupen Patel C
 Satyam
2 1 3.0 18 4 4.50 6.00 4.5 1 0 0 0
19 Kaushik Shukla B
 Covington Conyers
3 3 9.0 57 4 14.25 6.33 13.5 0 0 1 0
20 Mahesh Patel A
 Indian
2 2 7.0 45 4 11.25 6.43 10.5 0 0 7 0
21 Simranjeet Raina A
 Kings Xi
4 4 13.0 92 4 23.00 7.08 19.5 0 0 3 0
22 Vivek Taurani B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 7.0 50 4 12.50 7.14 10.5 0 0 9 0
23 Karthikeyan Dhanapalan B
 Gully
4 4 13.5 102 4 25.50 7.37 20.8 0 0 6 0
24 Ihsan Ul Haq A
 Om
3 3 12.0 91 4 22.75 7.58 18.0 0 0 4 0
25 Krut Patel A
 Om
4 4 10.0 76 4 19.00 7.60 15.0 0 0 11 0
26 Harsh Tarpara B
 Forsyth Falcons
3 2 6.0 49 4 12.25 8.17 9.0 0 0 8 2
27 Mike Patel C
 The Warriors
3 3 8.4 79 4 19.75 9.12 13.0 0 0 0 0
28 Harvinder S Rinku Raina A
 Kings Xi
4 4 14.0 138 4 34.50 9.86 21.0 0 0 18 0
29 Imran Haider C
 The Warriors
3 3 8.0 80 4 20.00 10.00 12.0 0 0 9 1
30 Ankit Patel A
 Om
4 3 11.0 128 4 32.00 11.64 16.5 0 0 4 0
31 Sreenath Kolachur B
 Gully
2 2 7.0 26 3 8.67 3.71 14.0 0 0 1 1
32 Sahil Budhwani C
 Southeast Xpress
3 2 6.4 28 3 9.33 4.20 13.3 0 0 3 0
33 Tulaib Faizy B
 Shakti
3 3 12.0 58 3 19.33 4.83 24.0 0 0 3 1
34 Rishi Bhardwaj A
 Atlanta Thunders
3 3 12.0 63 3 21.00 5.25 24.0 0 0 6 0
35 Salman A Parbatani C
 Southeast Xpress
3 3 9.0 48 3 16.00 5.33 18.0 0 0 3 0
36 Muizz Sohani C
 American
2 2 8.0 45 3 15.00 5.62 16.0 0 0 6 1
37 Wasiq Daudi B
 Royal Challengers Atlanta
3 3 6.2 39 3 13.00 6.16 12.7 0 0 7 0
38 Murali K Vijjappurapu B
 Forsyth Falcons
3 3 10.0 63 3 21.00 6.30 20.0 0 0 2 0
39 Sanjeev Saini A
 Om
2 1 4.0 28 3 9.33 7.00 8.0 0 0 0 0
40 Jignesh Patel C
 United
3 3 8.0 61 3 20.33 7.62 16.0 0 0 0 0
41 Bilal T Mukati B
 Shakti
3 1 4.0 31 3 10.33 7.75 8.0 0 0 1 0
42 Abdulmajeed H Khan B
 Royal Challengers Atlanta
3 3 11.0 92 3 30.67 8.36 22.0 0 0 5 0
43 Barun Singh A
 Kings Xi
3 3 9.0 82 3 27.33 9.11 18.0 0 0 2 0
44 Hiren Patel A
 Indian
3 3 10.0 93 3 31.00 9.30 20.0 0 0 7 0
45 Raj Rajani C
 The Warriors
2 2 5.0 47 3 15.67 9.40 10.0 0 0 5 1
46 Sanjay Vasudeva B
 Gully
4 4 10.0 95 3 31.67 9.50 20.0 0 0 13 0
47 Alay Patel A
 Atlanta Lions
2 2 5.0 50 3 16.67 10.00 10.0 0 0 4 0
48 Priyank Patel A
 Om
4 4 13.0 145 3 48.33 11.15 26.0 0 0 10 0
49 Santosh Reddy B
 Forsyth Falcons
4 4 9.5 118 3 39.33 12.00 19.7 0 0 3 2
50 Renganathan Srinivasa B
 Gully
2 1 4.0 16 2 8.00 4.00 12.0 0 0 1 2
51 Yogendra Patil A
 J P Gymkhana
1 1 2.0 8 2 4.00 4.00 6.0 0 0 0 0
52 Vineesh Naidu B
 Forsyth Falcons
2 2 6.0 29 2 14.50 4.83 18.0 0 0 2 0
53 Vaasu Vegi B
 Covington Conyers
2 2 6.0 29 2 14.50 4.83 18.0 0 0 4 0
54 Raghava Budhiraju B
 Gully
2 1 1.0 5 2 2.50 5.00 3.0 0 0 3 0
55 Zaid Siddiqui B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 4.0 20 2 10.00 5.00 12.0 0 0 2 0
56 Japen Patel A
 Atlanta Thunders
2 2 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 2 0
57 Shafiq Jadavji C
 Southeast Xpress
3 2 6.0 35 2 17.50 5.83 18.0 0 0 8 0
58 Bunty M Patel C
 Satyam
2 1 4.0 25 2 12.50 6.25 12.0 0 0 3 0
59 Ramu Parupalli B
 Forsyth Falcons
1 1 4.0 25 2 12.50 6.25 12.0 0 0 1 0
60 Moin Vadsariya C
 Southeast Xpress
3 2 6.0 39 2 19.50 6.50 18.0 0 0 9 0
61 Vishnu Gowda Harish B
 Gully
2 1 4.0 26 2 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0
62 Umer Rafiq C
 American
1 1 3.0 20 2 10.00 6.67 9.0 0 0 1 0
63 Chirag Patel A
 Indian
3 3 9.0 60 2 30.00 6.67 27.0 0 0 5 0
64 Hasaan Keen B
 Royal Challengers Atlanta
1 1 4.0 27 2 13.50 6.75 12.0 0 0 0 0
65 Aditya Patel A
 Om
2 2 8.0 55 2 27.50 6.88 24.0 0 0 3 0
66 Suraj Sugunan B
 Georgia Hurricanes
3 2 3.2 23 2 11.50 6.90 10.0 0 0 6 0
67 Waheed Chaudhry A
 Atlanta Thunders
2 1 3.0 21 2 10.50 7.00 9.0 0 0 2 0
68 Asif Vadsariya C
 Southeast Xpress
3 1 2.0 15 2 7.50 7.50 6.0 0 0 1 0
69 Ketan Thakkar B
 Georgia Hurricanes
2 2 5.2 41 2 20.50 7.69 16.0 0 0 0 0
70 Shailesh C Patel C
 Satyam
3 3 7.0 55 2 27.50 7.86 21.0 0 0 0 0
71 Raj J Patel A
 Indian
2 2 8.0 63 2 31.50 7.88 24.0 0 0 10 0
72 Suleman Waliany C
 American
3 3 8.0 63 2 31.50 7.88 24.0 0 0 3 0
73 Rishi Bector C
 United
2 2 5.0 40 2 20.00 8.00 15.0 0 0 0 0
74 Awais Yasin C
 American
3 3 8.0 65 2 32.50 8.12 24.0 0 0 12 0
75 Anand Patel C
 Satyam
2 2 3.0 25 2 12.50 8.33 9.0 0 0 6 0
76 Rajesh Vinnakota A
 J P Gymkhana
2 2 5.0 42 2 21.00 8.40 15.0 0 0 1 0
77 Ashwin Shivankari B
 Georgia Hurricanes
3 2 7.0 59 2 29.50 8.43 21.0 0 0 0 0
78 Laxmikanth Mallya B
 Georgia Hurricanes
3 3 8.0 71 2 35.50 8.88 24.0 0 0 3 0
79 Biren Patel B
 Covington Conyers
3 2 3.0 28 2 14.00 9.33 9.0 0 0 1 1
80 Ashish K Patel B
 Covington Conyers
3 2 5.0 47 2 23.50 9.40 15.0 0 0 11 0
81 Kishore Vuyyuru A
 J P Gymkhana
2 2 6.0 59 2 29.50 9.83 18.0 0 0 1 0
82 Salman Safi B
 Royal Challengers Atlanta
3 3 11.0 118 2 59.00 10.73 33.0 0 0 6 0
83 Loganathan Soundararajan B
 Gully
3 2 7.0 78 2 39.00 11.14 21.0 0 0 5 1
84 Vaibhav Pandey C
 Royal Strikers
1 1 3.0 37 2 18.50 12.33 9.0 0 0 3 0
85 Vipul Patel C
 Satyam
3 2 4.0 52 2 26.00 13.00 12.0 0 0 2 0
86 Yogi Lala A
 Indian
1 1 2.4 36 2 18.00 13.50 8.0 0 0 9 0
87 Vishal Pathania C
 Royal Strikers
2 2 3.0 44 2 22.00 14.67 9.0 0 0 7 0
88 Saad Arij B
 Royal Challengers Atlanta
2 1 0.4 0 1 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0
89 Satyendra Singh B
 Gully
2 1 2.0 6 1 6.00 3.00 12.0 0 0 0 0
90 Camilus Alexander A
 Om
1 1 4.0 15 1 15.00 3.75 24.0 0 0 0 0
91 Amit H Patel A
 Om
4 1 4.0 18 1 18.00 4.50 24.0 0 0 2 0
92 Suhail Sanghoi C
 United
4 1 2.3 13 1 13.00 5.20 15.0 0 0 0 0
93 Palak Patel A
 Atlanta Lions
2 2 5.0 27 1 27.00 5.40 30.0 0 0 1 0
94 Kaushik Bhakta A
 Atlanta Lions
3 2 7.0 44 1 44.00 6.29 42.0 0 0 5 0
95 Nilesh Bapu P C
 Satyam
2 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 0 0
96 Jabran Cheema B
 Shakti
3 3 11.0 70 1 70.00 6.36 66.0 0 0 7 0
97 Mohib Siddiqi C
 American
2 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 7 0
98 Aayush Patel C
 Satyam
2 1 3.0 20 1 20.00 6.67 18.0 0 0 2 0
99 Jeremy De Lima A
 Atlanta Thunders
3 1 1.0 7 1 7.00 7.00 6.0 0 0 0 0
100 Debopriya Banerjee C
 United
4 4 13.0 92 1 92.00 7.08 78.0 0 0 6 0
101 Sachin Pande A
 J P Gymkhana
2 2 7.0 51 1 51.00 7.29 42.0 0 0 1 0
102 Aamir Ahmed C
 American
1 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 0
103 Eshwar Gowda B
 Gully
4 1 1.5 14 1 14.00 7.64 11.0 0 0 0 0
104 Nakul Mate B
 Shakti
2 1 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 0 0
105 Murali Kolluri B
 Forsyth Falcons
2 2 6.0 46 1 46.00 7.67 36.0 0 0 9 0
106 Krishna Gavirneni C
 Royal Strikers
3 3 12.1 94 1 94.00 7.73 73.0 0 0 2 0
107 Bhavesh Patel C
 Satyam
2 2 4.0 31 1 31.00 7.75 24.0 0 0 1 0
108 Vinothkumar Kandaswamy B
 Gully
2 2 6.0 48 1 48.00 8.00 36.0 0 0 1 0
109 Nimir Desai B
 Covington Conyers
2 2 6.0 48 1 48.00 8.00 36.0 0 0 8 0
110 Sneh Patel B
 Shakti
2 2 5.0 40 1 40.00 8.00 30.0 0 0 0 0
111 Shashi Desai A
 Atlanta Lions
3 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 0 0
112 Amit Koul A
 J P Gymkhana
2 2 8.0 65 1 65.00 8.12 48.0 0 0 5 1
113 Varun S C
 Royal Strikers
2 1 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 6 0
114 Fenil Patel A
 Indian
1 1 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 3 0
115 Suneel Kumar A
 Atlanta Thunders
3 3 8.0 67 1 67.00 8.38 48.0 0 0 5 0
116 Duncan Whatney C
 United
2 2 6.0 52 1 52.00 8.67 36.0 0 0 0 0
117 Alpesh Patel C
 Satyam
2 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 0 0
118 Jitendra Saini B
 Georgia Hurricanes
3 3 5.0 44 1 44.00 8.80 30.0 0 0 1 0
119 Ganesh Kulkarni C
 Royal Strikers
2 1 4.0 36 1 36.00 9.00 24.0 0 0 1 0
120 Yogesh Bhakta A
 Atlanta Lions
3 3 10.0 91 1 91.00 9.10 60.0 0 0 10 1
121 Hemant Balijepalli C
 Royal Strikers
1 1 3.5 35 1 35.00 9.13 23.0 0 0 2 2
122 Rahul Sridharan A
 J P Gymkhana
1 1 4.0 37 1 37.00 9.25 24.0 0 0 2 0
123 Rakesh Patel C
 The Warriors
2 2 8.0 75 1 75.00 9.38 48.0 0 0 4 0
124 Param Soni B
 Forsyth Falcons
3 3 7.0 68 1 68.00 9.71 42.0 0 0 2 0
125 Akshay Amin A
 Indian
2 2 3.0 32 1 32.00 10.67 18.0 0 0 5 0
126 Bhavuk Goyal B
 Covington Conyers
2 2 3.0 33 1 33.00 11.00 18.0 0 0 3 1
127 Ranvir Singh B
 Georgia Hurricanes
2 2 4.0 44 1 44.00 11.00 24.0 0 0 6 0
128 Jibran A Gul C
 American
2 2 6.0 72 1 72.00 12.00 36.0 0 0 11 0
129 Kartik Vemuri B
 Forsyth Falcons
3 1 5.0 60 1 60.00 12.00 30.0 0 0 2 1
130 Roger Mandiga C
 Royal Strikers
3 2 2.0 25 1 25.00 12.50 12.0 0 0 2 0
131 Bhupinder Singh A
 Kings Xi
1 1 2.0 25 1 25.00 12.50 12.0 0 0 1 0
132 Keyur Patel A
 Indian
2 2 3.0 39 1 39.00 13.00 18.0 0 0 2 0
133 Shashi Bhakta A
 Atlanta Lions
3 1 2.0 32 1 32.00 16.00 12.0 0 0 4 0
134 Kush Shah C
 Satyam
1 1 3.0 9 0 3.00 0.0 0 0 0 0
135 Chirag G Patel B
 Covington Conyers
1 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 0 0
136 Ronak Patel C
 Satyam
2 2 6.0 32 0 5.33 0.0 0 0 2 0
137 Param Patel C
 Satyam
2 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0
138 Irfan Surani C
 Southeast Xpress
2 2 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 3 1
139 Noorali Merani C
 Southeast Xpress
3 1 4.0 28 0 7.00 0.0 0 0 1 0
140 Amit Wajat B
 Georgia Hurricanes
4 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 0 0
141 Ashutosh Singh B
 Georgia Hurricanes
4 4 12.0 89 0 7.42 0.0 0 0 6 0
142 Raphael Ravula B
 Shakti
1 1 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 2 0
143 Vikas Shrivastava B
 Covington Conyers
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
144 Trushar Panchal A
 Indian
2 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 2 0
145 Snehal Patel A
 Atlanta Lions
2 2 7.0 57 0 8.14 0.0 0 0 3 0
146 Gaurav Rajagopalan B
 Shakti
1 1 3.0 25 0 8.33 0.0 0 0 9 0
147 Rizwan Khan C
 The Warriors
3 3 8.0 70 0 8.75 0.0 0 0 8 0
148 Zohaib Khawaja C
 American
3 2 5.0 44 0 8.80 0.0 0 0 2 0
149 Pramod Pawar B
 Georgia Hurricanes
4 3 7.0 63 0 9.00 0.0 0 0 2 0
150 Vijay Parikh A
 Indian
3 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
151 Hashim Ahmadani C
 American
2 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
152 Viraj Vaghela A
 Om
3 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 0 0
153 Manikanta Voolla A
 J P Gymkhana
2 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 11 0
154 Vijay Ashokkumar B
 Gully
2 2 4.0 39 0 9.75 0.0 0 0 1 0
155 Neeraj Pandey B
 Forsyth Falcons
1 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
156 Ashok Rajagopal C
 Royal Strikers
1 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 0 0
157 Prit Kapadia A
 Atlanta Thunders
1 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 3 0
158 Sunil Patel C
 Satyam
2 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 5 0
159 Sharma Vedula A
 J P Gymkhana
1 1 3.4 37 0 10.09 0.0 0 0 1 1
160 Darpan Patel B
 Covington Conyers
3 2 4.0 41 0 10.25 0.0 0 0 1 0
161 Sahil Charania A
 Atlanta Thunders
3 2 3.0 31 0 10.33 0.0 0 0 2 1
162 Sri Harsha Nandamuri B
 Forsyth Falcons
2 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 0 0
163 Jatinder Pal Raina A
 Kings Xi
3 2 4.0 42 0 10.50 0.0 0 0 6 0
164 Govind Prakash B
 Shakti
2 2 6.0 64 0 10.67 0.0 0 0 10 1
165 Sandip Dandekar B
 Gully
3 3 6.0 64 0 10.67 0.0 0 0 3 0
166 Bhanu Paidimukkula C
 The Warriors
2 2 5.0 55 0 11.00 0.0 0 0 6 1
167 Neeraj Jindal C
 United
2 2 3.0 34 0 11.33 0.0 0 0 16 1
168 Ajayn Adhikari A
 Atlanta Lions
3 2 4.3 51 0 11.33 0.0 0 0 3 1
169 Saranraj Balasubramanian C
 Royal Strikers
2 2 7.0 81 0 11.57 0.0 0 0 2 0
170 Abbas Safi B
 Royal Challengers Atlanta
3 1 3.0 35 0 11.67 0.0 0 0 1 0
171 Ahad Tariq C
 American
1 1 2.0 24 0 12.00 0.0 0 0 1 0
172 Ubaid Saiyed C
 The Warriors
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 2 0
173 Sarath Nair B
 Gully
3 2 3.0 39 0 13.00 0.0 0 0 5 3
174 Deepak Srinivasan Selva Rajan C
 Royal Strikers
1 1 4.0 52 0 13.00 0.0 0 0 4 0
175 Chaitanya Nifadkar B
 Forsyth Falcons
2 1 1.4 22 0 13.20 0.0 0 0 1 0
176 Viral Pandya A
 Atlanta Lions
3 1 2.0 27 0 13.50 0.0 0 0 1 0
177 Dhruv S Patel A
 Indian
2 1 3.0 42 0 14.00 0.0 0 0 1 1
178 Uzair Saiyed C
 The Warriors
1 1 2.0 28 0 14.00 0.0 0 0 7 0
179 Baljit Singh B
 Georgia Hurricanes
4 1 1.0 14 0 14.00 0.0 0 0 0 0
180 Akil Sayeed C
 The Warriors
3 3 5.0 72 0 14.40 0.0 0 0 4 1
181 Vishal Patel A
 Indian
1 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 0 0
182 Mehul Patel C
 Satyam
2 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 0 0
183 Vishaal Ganesh B
 Forsyth Falcons
3 2 4.0 61 0 15.25 0.0 0 0 1 0
184 Naveen Paka C
 Royal Strikers
1 1 2.0 31 0 15.50 0.0 0 0 2 0
185 Senthil Raj C
 Royal Strikers
1 1 3.0 48 0 16.00 0.0 0 0 2 0
186 Harsha Mallapragada A
 J P Gymkhana
2 2 1.3 26 0 17.33 0.0 0 0 1 0
187 Aman Malhotra A
 J P Gymkhana
1 1 2.0 35 0 17.50 0.0 0 0 11 0
188 Arvind Anand C
 Royal Strikers
1 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 0 0
189 Vishal V Patel A
 Indian
1 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 5 0
190 Harminder Singh A
 Kings Xi
2 1 1.0 19 0 19.00 0.0 0 0 1 0
191 Sandeep Patel C
 Satyam
2 1 1.0 20 0 20.00 0.0 0 0 5 0
192 Jasmeet Raina A
 Kings Xi
3 1 1.0 20 0 20.00 0.0 0 0 8 0
193 Rohit Chauhan C
 The Warriors
1 1 1.0 21 0 21.00 0.0 0 0 1 0
194 Rahim Virani C
 Southeast Xpress
2 2 2.0 45 0 22.50 0.0 0 0 7 2
195 Yash Patel C
 Royal Strikers
1 1 1.0 28 0 28.00 0.0 0 0 2 1