# Player

Group

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Nimir Desai B
 Covington Conyers
3 3 10.0 53 12 4.42 5.30 5.0 0 2 8 0
2 Priyank Patel A
 Om
3 3 7.5 62 7 8.86 7.91 6.7 1 0 3 0
3 Laxmikanth Mallya B
 Georgia Hurricanes
2 2 8.0 39 6 6.50 4.88 8.0 1 0 0 0
4 Kaushik Bhakta A
 Atlanta Lions
3 3 12.0 105 6 17.50 8.75 12.0 0 0 9 0
5 Vishnu Gowda Harish B
 Gully
2 2 8.0 36 5 7.20 4.50 9.6 1 0 1 0
6 Shashi Bhakta A
 Atlanta Lions
3 3 11.0 58 5 11.60 5.27 13.2 0 0 1 0
7 Anil K Kallamadi B
 Covington Conyers
3 3 10.0 62 5 12.40 6.20 12.0 1 0 1 0
8 Muizz Sohani C
 American
1 1 4.0 13 4 3.25 3.25 6.0 1 0 1 0
9 Vishal N Buxani C
 United
1 1 4.0 17 4 4.25 4.25 6.0 1 0 2 0
10 Sanjay Vasudeva B
 Gully
2 2 4.0 17 4 4.25 4.25 6.0 0 0 0 0
11 Asif Vadsariya C
 Southeast Xpress
2 2 7.0 35 4 8.75 5.00 10.5 0 0 1 0
12 Sanjeev Saini A
 Om
2 2 8.0 55 4 13.75 6.88 12.0 0 0 2 0
13 Viral Pandya A
 Atlanta Lions
3 3 11.1 78 4 19.50 6.99 16.8 0 0 1 0
14 Debopriya Banerjee C
 United
1 1 4.0 29 4 7.25 7.25 6.0 1 0 1 1
15 Asif Budhwani C
 Southeast Xpress
2 2 7.0 55 4 13.75 7.86 10.5 0 0 3 0
16 Jibran A Gul C
 American
1 1 2.0 6 3 2.00 3.00 4.0 0 0 0 0
17 Mohib Siddiqi C
 American
1 1 2.0 6 3 2.00 3.00 4.0 0 0 0 0
18 Sachin Pande A
 J P Gymkhana
1 1 4.0 16 3 5.33 4.00 8.0 0 0 0 0
19 Yogesh Bhakta A
 Atlanta Lions
3 3 10.0 50 3 16.67 5.00 20.0 0 0 2 0
20 Mahesh Patel A
 Indian
1 1 4.0 22 3 7.33 5.50 8.0 0 0 0 0
21 Abbas Safi B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 5.0 30 3 10.00 6.00 10.0 0 0 1 0
22 Snehal Patel A
 Atlanta Lions
3 3 11.0 66 3 22.00 6.00 22.0 0 0 1 0
23 Vivek Taurani B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 6.5 42 3 14.00 6.15 13.7 0 0 1 0
24 Darpan Patel B
 Covington Conyers
3 3 11.0 68 3 22.67 6.18 22.0 0 0 3 0
25 Zaid Siddiqui B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 4.0 29 3 9.67 7.25 8.0 0 0 2 0
26 Alpesh Patel C
 Satyam
1 1 4.0 29 3 9.67 7.25 8.0 0 0 0 0
27 Amit Sood A
 Atlanta Thunders
1 1 3.0 22 3 7.33 7.33 6.0 0 0 1 0
28 Uzair Saiyed C
 The Warriors
1 1 4.0 35 3 11.67 8.75 8.0 0 0 4 0
29 Viraj Patel B
 Shakti
1 1 3.4 36 3 12.00 9.82 7.3 0 0 9 0
30 Bhanu Paidimukkula C
 The Warriors
1 1 4.0 41 3 13.67 10.25 8.0 0 0 2 0
31 Nakul Mate B
 Shakti
1 1 4.0 14 2 7.00 3.50 12.0 0 0 3 0
32 Sreenath Kolachur B
 Gully
2 2 8.0 36 2 18.00 4.50 24.0 0 0 1 0
33 Gautam Mattey A
 J P Gymkhana
1 1 4.0 19 2 9.50 4.75 12.0 0 0 0 0
34 Chirag G Patel B
 Covington Conyers
3 3 10.0 51 2 25.50 5.10 30.0 0 0 0 0
35 Ihsan Ul Haq A
 Om
3 3 12.0 63 2 31.50 5.25 36.0 0 0 2 0
36 Keyur Patel A
 Indian
1 1 4.0 22 2 11.00 5.50 12.0 0 0 10 0
37 Abdulmajeed H Khan B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 8.0 48 2 24.00 6.00 24.0 0 0 0 0
38 Suneel Kumar A
 Atlanta Thunders
1 1 3.0 18 2 9.00 6.00 9.0 0 0 2 0
39 Ankit Patel A
 Om
3 3 11.0 72 2 36.00 6.55 33.0 0 0 4 0
40 Jitendra Saini B
 Georgia Hurricanes
2 2 3.0 20 2 10.00 6.67 9.0 0 0 2 1
41 Jayasarathi Munuswamy B
 Covington Conyers
3 3 11.0 77 2 38.50 7.00 33.0 0 0 6 0
42 Prayank Shah B
 Georgia Hurricanes
2 2 8.0 58 2 29.00 7.25 24.0 0 0 5 0
43 Jabran Cheema B
 Shakti
1 1 4.0 30 2 15.00 7.50 12.0 0 0 2 0
44 Raja Shoaib B
 Royal Challengers Atlanta
1 1 4.0 30 2 15.00 7.50 12.0 0 0 4 1
45 Renganathan Srinivasa B
 Gully
2 2 7.0 53 2 26.50 7.57 21.0 0 0 2 2
46 Satyendra Singh B
 Gully
1 1 3.0 23 2 11.50 7.67 9.0 0 0 3 0
47 Noorali Merani C
 Southeast Xpress
2 2 8.0 68 2 34.00 8.50 24.0 0 0 1 0
48 Harsh K Parmar B
 Shakti
1 1 3.0 26 2 13.00 8.67 9.0 0 0 4 0
49 Ketan Thakkar B
 Georgia Hurricanes
2 2 4.1 38 2 19.00 9.12 12.5 0 0 0 0
50 Heer Patel A
 Atlanta Thunders
1 1 4.1 39 2 19.50 9.36 12.5 0 0 1 0
51 Rahul Sridharan A
 J P Gymkhana
1 1 3.1 32 2 16.00 10.11 9.5 0 0 0 0
52 Rajesh Vinnakota A
 J P Gymkhana
1 1 3.0 9 1 9.00 3.00 18.0 0 0 0 0
53 Amit Koul A
 J P Gymkhana
1 1 4.0 19 1 19.00 4.75 24.0 0 0 3 0
54 Rishi Bhardwaj A
 Atlanta Thunders
1 1 4.0 23 1 23.00 5.75 24.0 0 0 1 0
55 Rishi Bector C
 United
1 1 4.0 24 1 24.00 6.00 24.0 0 0 0 0
56 Ashutosh Singh B
 Georgia Hurricanes
2 2 7.0 43 1 43.00 6.14 42.0 0 0 5 0
57 Salman Safi B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 8.0 50 1 50.00 6.25 48.0 0 0 6 0
58 Aditya Patel A
 Om
2 2 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 2 0
59 Chirag Patel A
 Indian
1 1 4.0 27 1 27.00 6.75 24.0 0 0 4 0
60 Shafiq Jadavji C
 Southeast Xpress
2 2 6.0 43 1 43.00 7.17 36.0 0 0 3 0
61 Hiren Patel A
 Indian
1 1 4.0 29 1 29.00 7.25 24.0 0 0 1 0
62 Wasiq Daudi B
 Royal Challengers Atlanta
2 2 4.0 29 1 29.00 7.25 24.0 0 0 1 0
63 Bhupen Patel C
 Satyam
1 1 4.0 31 1 31.00 7.75 24.0 0 0 0 0
64 Ubaid Saiyed C
 The Warriors
1 1 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 1 0
65 Moin Vadsariya C
 Southeast Xpress
2 2 5.0 40 1 40.00 8.00 30.0 0 0 8 0
66 Tulaib Faizy B
 Shakti
1 1 4.0 34 1 34.00 8.50 24.0 0 0 3 0
67 Krut Patel A
 Om
3 3 9.0 78 1 78.00 8.67 54.0 0 0 6 0
68 Pranay Mahajan C
 United
1 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 4 0
69 Vinothkumar Kandaswamy B
 Gully
2 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 1 0
70 Zain A Sayed A
 Atlanta Thunders
1 1 3.0 29 1 29.00 9.67 18.0 0 0 0 0
71 Ranvir Singh B
 Georgia Hurricanes
2 2 6.0 66 1 66.00 11.00 36.0 0 0 8 0
72 Rizwan Khan C
 The Warriors
1 1 3.0 33 1 33.00 11.00 18.0 0 0 2 0
73 Imran Haider C
 The Warriors
1 1 3.0 33 1 33.00 11.00 18.0 0 0 5 0
74 Krishna Gavirneni C
 Royal Strikers
1 1 4.0 46 1 46.00 11.50 24.0 0 0 7 0
75 Karthikeyan Dhanapalan B
 Gully
1 1 2.0 26 1 26.00 13.00 12.0 0 0 4 0
76 Saranraj Balasubramanian C
 Royal Strikers
1 1 1.0 15 1 15.00 15.00 6.0 0 0 1 0
77 Sahil Budhwani C
 Southeast Xpress
2 1 1.0 16 1 16.00 16.00 6.0 0 0 0 0
78 Surendranath Gandavaram B
 Covington Conyers
3 1 1.0 3 0 3.00 0.0 0 0 1 0
79 Waheed Chaudhry A
 Atlanta Thunders
1 1 3.0 11 0 3.67 0.0 0 0 2 0
80 Varun S C
 Royal Strikers
1 1 3.0 12 0 4.00 0.0 0 0 0 0
81 Hemant Balijepalli C
 Royal Strikers
1 1 3.0 13 0 4.33 0.0 0 0 0 0
82 Arvind Anand C
 Royal Strikers
1 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 1 0
83 Shailesh C Patel C
 Satyam
1 1 4.0 22 0 5.50 0.0 0 0 0 0
84 Raj J Patel A
 Indian
1 1 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 2 0
85 Vivek V Kumar A
 J P Gymkhana
1 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 1 0
86 Awais Yasin C
 American
1 1 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 0 1
87 Loganathan Soundararajan B
 Gully
1 1 2.0 16 0 8.00 0.0 0 0 0 1
88 Sandip Dandekar B
 Gully
2 1 1.0 9 0 9.00 0.0 0 0 1 0
89 Fenil Patel A
 Indian
1 1 2.0 19 0 9.50 0.0 0 0 2 0
90 Salman A Parbatani C
 Southeast Xpress
2 2 5.0 49 0 9.80 0.0 0 0 2 1
91 Duncan Whatney C
 United
1 1 3.0 30 0 10.00 0.0 0 0 2 2
92 Ronak Patel C
 Satyam
1 1 2.0 22 0 11.00 0.0 0 0 1 0
93 Jayesh R Patel A
 Om
3 2 4.0 44 0 11.00 0.0 0 0 0 0
94 Chioke P Payne A
 Om
3 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 2 0
95 Kush Shah C
 Satyam
1 1 3.3 39 0 11.14 0.0 0 0 2 0
96 Kaushik Shukla B
 Covington Conyers
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 1 0
97 Roger Mandiga C
 Royal Strikers
1 1 0.1 2 0 12.00 0.0 0 0 0 0
98 Alay Patel A
 Atlanta Lions
3 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 2 0
99 Mehul Patel C
 Satyam
1 1 2.0 27 0 13.50 0.0 0 0 4 0
100 Mike Patel C
 The Warriors
1 1 2.0 27 0 13.50 0.0 0 0 0 0
101 Vishal Pathania C
 Royal Strikers
1 1 1.0 19 0 19.00 0.0 0 0 1 0
102 Vaasu Vegi B
 Covington Conyers
3 1 1.0 22 0 22.00 0.0 0 0 2 0
103 Arsalan Shah C
 Southeast Xpress
1 1 1.0 22 0 22.00 0.0 0 0 0 0