# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Amit Koul
 J P Gymkhana
3 3 20.0 108 7 15.43 5.40 17.1 0 1 5 2
2 Rajesh Vinnakota
 J P Gymkhana
3 3 18.2 129 7 18.43 7.04 15.7 0 0 5 0
3 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
3 3 19.4 106 6 17.67 5.39 19.7 1 0 8 0
4 Bhupen Patel
 Satyam
3 3 18.4 111 6 18.50 5.95 18.7 1 0 7 0
5 Alpesh Patel
 Satyam
3 3 12.5 93 6 15.50 7.25 12.8 1 0 2 0
6 Jimish Thakkar
 Georgia Hurricanes
1 1 8.0 79 5 15.80 9.88 9.6 0 1 7 0
7 Raghava Budhiraju
 J P Gymkhana
2 2 7.0 38 4 9.50 5.43 10.5 0 0 5 0
8 Yogesh Bhakta
 Atlanta Lions
1 1 7.0 43 4 10.75 6.14 10.5 1 0 6 0
9 Kush Shah
 Satyam
3 3 17.0 94 3 31.33 5.53 34.0 0 0 13 0
10 Mehul Patel
 Satyam
1 1 6.0 42 3 14.00 7.00 12.0 0 0 7 0
11 Chirag Patel
 Indian
2 2 9.0 64 3 21.33 7.11 18.0 0 0 4 0
12 Sachin Pande
 J P Gymkhana
3 3 17.0 121 3 40.33 7.12 34.0 0 0 12 0
13 Shailesh R Patel
 Indian
2 2 13.0 93 3 31.00 7.15 26.0 0 0 8 0
14 Anand Patel
 Satyam
3 3 18.0 130 3 43.33 7.22 36.0 0 0 9 1
15 Kaushik Bhakta
 Atlanta Lions
1 1 8.0 34 2 17.00 4.25 24.0 0 0 5 0
16 Viral Pandya
 Atlanta Lions
1 1 7.0 33 2 16.50 4.71 21.0 0 0 5 0
17 Hiren Patel
 Indian
2 2 14.0 79 2 39.50 5.64 42.0 0 0 10 0
18 Jignesh Patel
 Indian
2 2 10.1 77 2 38.50 7.57 30.5 0 0 6 1
19 Ketan Thakkar
 Georgia Hurricanes
1 1 7.0 65 2 32.50 9.29 21.0 0 0 0 1
20 Anand Bonthula
 Satyam
2 1 3.0 10 1 10.00 3.33 18.0 0 0 0 0
21 Ram Maddali
 J P Gymkhana
3 2 8.0 31 1 31.00 3.88 48.0 0 0 7 0
22 Rupesh B Patel
 Satyam
3 2 14.0 78 1 78.00 5.57 84.0 0 0 5 0
23 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
1 1 6.0 35 1 35.00 5.83 36.0 0 0 8 0
24 Akil Sayeed
 The Warriors
1 1 5.0 32 1 32.00 6.40 30.0 0 0 2 1
25 Jabran Cheema
 The Warriors
1 1 8.0 52 1 52.00 6.50 48.0 0 0 1 0
26 Snehal Patel
 Atlanta Lions
1 1 7.0 47 1 47.00 6.71 42.0 0 0 0 0
27 Pramod Pawar
 Georgia Hurricanes
1 1 8.0 55 1 55.00 6.88 48.0 0 0 6 0
28 Akshay Amin
 Indian
2 1 3.0 22 1 22.00 7.33 18.0 0 0 0 0
29 Saad Arij
 Royal Challengers Atlanta
1 1 7.0 53 1 53.00 7.57 42.0 0 0 0 0
30 Vivek V Kumar
 J P Gymkhana
2 2 3.0 24 1 24.00 8.00 18.0 0 0 8 0
31 Bhanu Paidimukkula
 The Warriors
1 1 3.0 29 1 29.00 9.67 18.0 0 0 3 0
32 Amol Rajkondawar
 Georgia Hurricanes
1 1 6.0 59 1 59.00 9.83 36.0 0 0 1 0
33 Raj J Patel
 Indian
2 2 2.5 29 1 29.00 10.24 17.0 0 0 3 1
34 Ashish K Patel
 Indian
1 1 1.4 19 1 19.00 11.40 10.0 0 0 7 0
35 Rashid Mehmood
 Indian
1 1 3.0 35 1 35.00 11.67 18.0 0 0 4 0
36 Binoy Chaudhary
 Satyam
2 1 1.0 2 0 2.00 0.0 0 0 0 0
37 Hadi Khan
 Royal Challengers Atlanta
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 1 0
38 Sandeep Patel
 Satyam
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 0 0
39 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 1 5.0 27 0 5.40 0.0 0 0 1 0
40 Alay Patel
 Atlanta Lions
1 1 8.0 45 0 5.62 0.0 0 0 7 0
41 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 1 7.0 43 0 6.14 0.0 0 0 9 0
42 Vivek Taurani
 Royal Challengers Atlanta
1 1 5.0 36 0 7.20 0.0 0 0 1 0
43 Vipul Patel
 Satyam
3 2 4.0 35 0 8.75 0.0 0 0 6 0
44 Mahesh Patel
 Indian
1 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
45 Fenil Patel
 Indian
2 1 1.0 9 0 9.00 0.0 0 0 0 0
46 Sarthak Singh
 Georgia Hurricanes
1 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 4 1
47 Pratik Patel
 Satyam
1 1 3.0 31 0 10.33 0.0 0 0 0 0
48 Ranvir Singh
 Georgia Hurricanes
1 1 2.0 22 0 11.00 0.0 0 0 2 0
49 Nitin Jadhav
 Georgia Hurricanes
1 1 5.0 55 0 11.00 0.0 0 0 10 0
50 Neel Patel
 Satyam
1 1 4.0 47 0 11.75 0.0 0 0 1 0
51 Rizwan Khan
 The Warriors
1 1 2.0 24 0 12.00 0.0 0 0 5 0
52 Irfan Mallik
 The Warriors
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 1
53 Raj Rajani
 The Warriors
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0
54 Zaid Siddiqui
 The Warriors
1 1 3.1 43 0 13.58 0.0 0 0 3 1
55 Awais Mushtaq
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0.1 4 0 24.00 0.0 0 0 0 0
56 Ashwin Shivankari
 Georgia Hurricanes
1 1 1.0 33 0 33.00 0.0 0 0 1 0