Bowling stats

Most Wickets
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
1
Amit Koul
(J P Gymkhana)
3 3 20.0 108 7 5.40 15.43 17.1 0 0 1
2
Rajesh Vinnakota
(J P Gymkhana)
3 3 18.2 129 7 7.04 18.43 15.7 0 0 0
3
Gautam Mattey
(J P Gymkhana)
3 3 19.4 106 6 5.39 17.67 19.7 0 1 0
4
Bhupen Patel
(Satyam)
3 3 18.4 111 6 5.95 18.50 18.7 0 1 0
5
Alpesh Patel
(Satyam)
3 3 12.5 93 6 7.25 15.50 12.8 0 1 0
6
Jimish Thakkar
(Georgia Hurricanes)
1 1 8.0 79 5 9.88 15.80 9.6 0 0 1
7
Raghava Budhiraju
(J P Gymkhana)
2 2 7.0 38 4 5.43 9.50 10.5 0 0 0
8
Yogesh Bhakta
(Atlanta Lions)
1 1 7.0 43 4 6.14 10.75 10.5 0 1 0
9
Kush Shah
(Satyam)
3 3 17.0 94 3 5.53 31.33 34.0 0 0 0
10
Mehul Patel
(Satyam)
1 1 6.0 42 3 7.00 14.00 12.0 0 0 0
11
Chirag Patel
(Indian)
2 2 9.0 64 3 7.11 21.33 18.0 0 0 0
12
Sachin Pande
(J P Gymkhana)
3 3 17.0 121 3 7.12 40.33 34.0 0 0 0
13 2 2 13.0 93 3 7.15 31.00 26.0 0 0 0
14
Anand Patel
(Satyam)
3 3 18.0 130 3 7.22 43.33 36.0 0 0 0
15
Kaushik Bhakta
(Atlanta Lions)
1 1 8.0 34 2 4.25 17.00 24.0 0 0 0
16
Viral Pandya
(Atlanta Lions)
1 1 7.0 33 2 4.71 16.50 21.0 0 0 0
17
Hiren Patel
(Indian)
2 2 14.0 79 2 5.64 39.50 42.0 0 0 0
18 2 2 10.1 77 2 7.57 38.50 30.5 0 0 0
19
Ketan Thakkar
(Georgia Hurricanes)
1 1 7.0 65 2 9.29 32.50 21.0 0 0 0
20 2 1 3.0 10 1 3.33 10.00 18.0 0 0 0
21
Ram Maddali
(J P Gymkhana)
3 2 8.0 31 1 3.88 31.00 48.0 0 0 0
22 3 2 14.0 78 1 5.57 78.00 84.0 0 0 0
23
Abdulmajeed H Khan
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 6.0 35 1 5.83 35.00 36.0 0 0 0
24
Akil Sayeed
(The Warriors)
1 1 5.0 32 1 6.40 32.00 30.0 0 0 0
25
Jabran Cheema
(The Warriors)
1 1 8.0 52 1 6.50 52.00 48.0 0 0 0
26
Snehal Patel
(Atlanta Lions)
1 1 7.0 47 1 6.71 47.00 42.0 0 0 0
27
Pramod Pawar
(Georgia Hurricanes)
1 1 8.0 55 1 6.88 55.00 48.0 0 0 0
28
Akshay Amin
(Indian)
2 1 3.0 22 1 7.33 22.00 18.0 0 0 0
29
Saad Arij
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 7.0 53 1 7.57 53.00 42.0 0 0 0
30
Vivek V Kumar
(J P Gymkhana)
2 2 3.0 24 1 8.00 24.00 18.0 0 0 0
31
Bhanu Paidimukkula
(The Warriors)
1 1 3.0 29 1 9.67 29.00 18.0 0 0 0
32
Amol Rajkondawar
(Georgia Hurricanes)
1 1 6.0 59 1 9.83 59.00 36.0 0 0 0
33
Raj J Patel
(Indian)
2 2 2.5 29 1 10.24 29.00 17.0 0 0 0
34 1 1 1.4 19 1 11.40 19.00 10.0 0 0 0
35 1 1 3.0 35 1 11.67 35.00 18.0 0 0 0
36 2 1 1.0 2 0 2.00 0 0.0 0 0 0
37
Hadi Khan
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 2.0 10 0 5.00 0 0.0 0 0 0
38 1 1 2.0 10 0 5.00 0 0.0 0 0 0
39
Abbas Safi
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 5.0 27 0 5.40 0 0.0 0 0 0
40
Alay Patel
(Atlanta Lions)
1 1 8.0 45 0 5.62 0 0.0 0 0 0
41
Salman Safi
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 7.0 43 0 6.14 0 0.0 0 0 0
42
Vivek Taurani
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 5.0 36 0 7.20 0 0.0 0 0 0
43
Vipul Patel
(Satyam)
3 2 4.0 35 0 8.75 0 0.0 0 0 0
44
Mahesh Patel
(Indian)
1 1 2.0 18 0 9.00 0 0.0 0 0 0
45
Fenil Patel
(Indian)
2 1 1.0 9 0 9.00 0 0.0 0 0 0
46
Sarthak Singh
(Georgia Hurricanes)
1 1 2.0 20 0 10.00 0 0.0 0 0 0
47
Pratik Patel
(Satyam)
1 1 3.0 31 0 10.33 0 0.0 0 0 0
48
Nitin Jadhav
(Georgia Hurricanes)
1 1 5.0 55 0 11.00 0 0.0 0 0 0
49
Ranvir Singh
(Georgia Hurricanes)
1 1 2.0 22 0 11.00 0 0.0 0 0 0
50
Neel Patel
(Satyam)
1 1 4.0 47 0 11.75 0 0.0 0 0 0
51
Rizwan Khan
(The Warriors)
1 1 2.0 24 0 12.00 0 0.0 0 0 0
52
Irfan Mallik
(The Warriors)
1 1 1.0 13 0 13.00 0 0.0 0 0 0
53
Raj Rajani
(The Warriors)
1 1 1.0 13 0 13.00 0 0.0 0 0 0
54
Zaid Siddiqui
(The Warriors)
1 1 3.1 43 0 13.58 0 0.0 0 0 0
55
Awais Mushtaq
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0.1 4 0 24.00 0 0.0 0 0 0
56
Ashwin Shivankari
(Georgia Hurricanes)
1 1 1.0 33 0 33.00 0 0.0 0 0 0